Hoppa till huvudinnehåll
Veterinary Medicines

Om den här webbplatsen

På den här webbplatsen hittar du officiell och aktuell information om läkemedel för djur som är godkända i något av EUs och EES medlemsländer, och i vilka av dessa länder ett specifikt veterinärmedicinskt läkemedel finns tillgängligt.

Här finns information om

  • godkända veterinärmedicinska läkemedel,
  • registrerade homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel,
  • veterinärmedicinska läkemedel som flyttats från ett EU-/EES-land till ett annat av partihandlare.

Du kan också enkelt jämföra läkemedel med hjälp av webbplatsens jämförelseverktyg som finns tillgängliga via sökfunktionen.

Var läkemedelsdata kommer från

Informationen på den här webbplatsen kommer direkt från unionens produktdatabas, EU-databasen för insamling och lagring av information om de veterinärmedicinska läkemedel som är godkända i EU/EES.

Informationen om varje läkemedel registreras i databasen av den tillsynsmyndighet för läkemedel som har godkänt dess användning. Denna myndighet ansvarar för att informationen är fullständig och korrekt.

Den ansvariga myndigheten kan vara antingen

  • en tillsynsmyndighet för veterinärmedicinska läkemedel i en EU-medlemsstat eller ett EES-land (den nationella behöriga myndigheten), om läkemedlet har godkänts nationellt för användning i ett eller flera länder,
  • den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), om läkemedlet är centralt godkänt för användning inom hela EU/EES.

Under ”Authorisation details” ser du vilken den ansvariga myndigheten för läkemedlet i fråga är.

Webbplatsen uppdateras automatiskt så snart ny eller uppdaterad information finns tillgänglig i databasen. Under Nyheter på webbplatsen kan du följa vilka uppdateringar som görs.

EMA driver webbplatsen i samarbete med läkemedelsmyndigheterna i EU/EES och Europeiska kommissionen.

För mer information:

Tillgängliga språk

Denna webbplats finns tillgänglig på alla officiella EU-språk, samt på isländska och norska.

Du kan välja det språk som du önskar högst upp till höger på varje sida på webbplatsen.

Sök på läkemedel

På den här webbplatsen kan du söka på läkemedel på det språk du önskar.

Det innebär att du också kan söka på läkemedel som godkänts utanför det land där detta språk används. Dock kan läkemedelsnamnet och annan information som visas i listan över sökresultat förekomma på ett annat språk, beroende på vilket land som godkänt det

Läkemedelsinformation

På den här webbplatsen hittar du viktiga fakta om alla läkemedel på det språk du önskar, som till exempel målart, administreringsväg och läkemedelsform.

I vissa fall finns annan information bara tillgänglig på ett annat språk. Detta kan vara engelska eller det/de språk i det land som godkänt läkemedlet. 

Detta kan till exempel vara information som visas på läkemedlets webbsida eller i bipacksedeln och produktresumén.

Dataskydd

För att denna webbplats ska fungera ordentligt placerar vi små datafiler som kallas kakor på din enhet. Du kan bestämma om dessa kakor ska kunna spåra dig eller inte. Du kan när som helst radera kakorna. För ytterligare information:

Medicinska uppgifter och dokument som offentliggjorts på denna webbplats behandlas och tillhandahålls av:

  • Nationella behöriga myndigheter och innehavarna av godkännande för försäljning av läkemedel som godkänts genom nationella förfaranden, i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679).
  • Europeiska kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten för centralt godkända läkemedel, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (förordning (EU) 2018/1725).

Information om hur EMA behandlar personuppgifter finns på EMA:s webbplats:

För frågor om dataskydd, kontakta dataprotection@ema.europa.eu.

Kontakt

För frågor som gäller ett specifikt läkemedel, kontakta innehavaren av godkännandet för försäljning eller den ansvariga myndigheten. Under ”Authorisation details” på läkemedlets sida hittar du vem det är.

Behöver du tekniskt stöd med webbplatsen, använd EMA Service Desk-portalen.

Ordlista

Definitioner av de huvudsakliga regleringstermer som används på denna webbplats hittar du i EMA:s ordlista. Ordlistan finns endast tillgänglig på engelska:

Rättsliga ramar

Databasen som ligger till grund för denna webbplats, kallad unionens produktdatabas, syftar till att genomföra EU:s läkemedelslagstiftninggenom förordningen om veterinärmedicinska läkemedel (förordning (EU) 2019/6). Syftet med förordningen är bland annat att

  • öka insynen när det gäller veterinärmedicinska läkemedel som godkänts för användning i EU/EES,
  • stödja harmonisering av informationen om veterinärmedicinska läkemedel,
  • tillhandahålla ett tillförlitligt verktyg för veterinärer så att de kan överväga och jämföra tillgängliga behandlingsalternativ.

EU:s medlemsstater och EES-länderna, Europeiska kommissionen och EMA lanserade denna webbplats den 28 januari 2022. EMA driver webbplatsen i samarbete med EU:s medlemsstater, EES-länderna och Europeiska kommissionen.

How useful was this page?:
Average: 5 (22 votes)