Gå til hovedindhold

På dette websted kan du finde opdateret officiel information om lægemidler til dyr, som er godkendt i hele Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og få at vide, i hvilke lande et bestemt lægemiddel til dyr er tilgængeligt.

Her finder du information om:

  • godkendte lægemidler til dyr
  • registrerede homøopatiske lægemidler til dyr
  • lægemidler til dyr, som indføres fra et EU-/EØS-land til et andet af engrosforhandlere.

Du kan også sammenligne lægemidler ved hjælp af webstedets værktøj til sammenligning af lægemidler, som er tilgængeligt via søgefunktionen.

Hvor kommer informationen om lægemidlerne fra?

Informationen på dette websted kommer direkte fra "Unionens lægemiddeldatabase", EU's database til indsamling og lagring af information om lægemidler til dyr, som er godkendt i EU/EØS.

Informationen om hvert lægemiddel indsendes til databasen af den lægemiddelmyndighed, der har godkendt anvendelsen af det. Den pågældende myndighed er ansvarlig for at sikre, at informationen er fuldstændig og nøjagtig.

Den ansvarlige myndighed kan enten være:

  • tilsynsmyndigheden for lægemidler til dyr i en EU-medlemsstat eller et EØS-land (den kompetente nationale myndighed), hvis lægemidlet er godkendt nationalt til anvendelse i et eller flere lande
  • Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), hvis lægemidlet er centralt godkendt til anvendelse i hele EU/EØS.

Du kan finde ud af, hvem den ansvarlige myndighed er for hvert lægemiddel, på siden "Information om godkendelse".

Webstedet opdateres automatisk, så snart ny eller ajourført information er tilgængelig i databasen. Du kan finde opdateringer på dette websted under Seneste nyt.

EMA vedligeholder dette websted i samarbejde med EU-/EØS-landenes lægemiddelmyndigheder og Europa-Kommissionen.

Mere information:

Sprogpolitik

Dette websted er tilgængeligt på alle EU's officielle sprog samt på islandsk og norsk.

Du kan altid vælge dit foretrukne sprog øverst til højre på siden på webstedet.

Søgning efter lægemidler

Du kan søge efter lægemidler på dette websted på dit foretrukne sprog.

Det gælder også søgning efter lægemidler, der ikke er godkendt i et land, som anvender dit foretrukne sprog. Lægemidlets navn og noget af den information, der vises i listen over søgeresultater, kan være på et andet sprog, afhængigt af hvilket land der har godkendt det.

Information om lægemidler

Du kan finde nøglefakta om alle lægemidler på dette websted på dit foretrukne sprog. Det omfatter f.eks. dyrearten, administrationsvejen og lægemiddelformen.

Anden information er måske kun tilgængelig på et andet sprog. Det kan være engelsk eller sproget/sprogene i det land, der har godkendt lægemidlet. 

Det omfatter f.eks. noget af den information, der vises på siden om lægemidlet, samt indlægssedlen og dokumenter, der vedrører produktresuméet.

Beskyttelse af personoplysninger

For at denne hjemmeside kan fungere korrekt, lagrer vi små tekstfiler kaldet cookies på din enhed. Du bestemmer selv, om disse cookies skal gemmes. Du kan til enhver tid slette disse cookies. Yderligere information:

Information om lægemidler og dokumenter, der offentliggøres på dette websted, behandles og indsendes af:

  • de nationale kompetente myndigheder og indehavere af markedsføringstilladelser for lægemidler, der er godkendt via nationale procedurer, jf. den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) (forordning (EU) 2016/679).
  • Europa-Kommissionen og Det Europæiske Lægemiddelagentur for centralt godkendte lægemidler i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning (EU) (forordning (EU) 2018/1725).

Information om, hvordan EMA behandler personoplysninger, findes på EMA's websted:

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, kan du kontakte dataprotection@ema.europa.eu.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende et specifikt lægemiddel kan rettes til indehaveren af markedsføringstilladelsen eller den ansvarlige myndighed. Du kan finde dem på siden om lægemidlet under "Information om godkendelse".

Kontakt EMA's servicedesk-portal,hvis du har brug for teknisk støtte

Ordliste

Definitioner af de vigtigste forskriftsmæssige termer, der er anvendt på dette websted, findes i EMA's ordliste over forskriftsmæssige termer. Ordlisten findes kun på engelsk:

Retsgrundlag

Databasen, som understøtter dette websted, kaldes "EU-lægemiddeldatabasen", og har til formål at gennemføre EU's lægemiddellovgivning inden for rammerne af forordningen om veterinærlægemidler (forordning (EU) 2019/6). Forordningen har blandt andet til formål at:

  • øge gennemsigtigheden vedrørende lægemidler til dyr, som er godkendt til anvendelse i EU/EØS
  • støtte harmoniseringen af information om lægemidler til dyr
  • give dyrlæger et pålideligt værktøj, de kan tage i brug ved overvejelse og sammenligning af tilgængelige behandlingsmuligheder.

EU's medlemsstater og EØS-landene, Europa-Kommissionen og EMA lancerede dette websted den 28. januar 2022. EMA vedligeholder dette websted i samarbejde med EU-medlemsstaterne, EØS-landene og Europa-Kommissionen.

How useful was this page?:
Average: 5 (12 votes)
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."