Pereiti į pagrindinį turinį
Veterinary Medicines

Apie šią svetainę

Šioje svetainėje galima rasti oficialią naujausią informaciją apie gyvūnams skirtus vaistus, registruotus Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse bei sužinoti, kuriose valstybėse galima įsigyti konkretaus veterinarinio vaisto.

Svetainėje pateikiama informacija apie:

  • registruotus veterinarinius vaistus;
  • registruotus homeopatinius veterinarinius vaistus;
  • veterinarinius vaistus, kuriuos didmeniniai platintojai įvežė iš vienos ES ir (arba) EEE valstybės į kitą.

Taip pat galima lengvai palyginti vaistus naudojantis svetainės vaistų palyginimo priemone, kurią galima aktyvuoti naudojant paieškos funkciją.

Iš kur gaunami duomenys apie vaistus

Šioje svetainėje pateikiama informacija gaunama tiesiai iš Sąjungos vaistų duomenų bazės – ES duomenų bazės, kurioje kaupiama ir saugoma informacija apie ES ir (arba) EEE registruotus veterinarinius vaistus.

Informaciją apie kiekvieną vaistą duomenų bazei pateikia jį įregistravusi vaistų reguliavimo institucija. Ši institucija atsakinga už tai, kad informacija būtų išsami ir tiksli.

Atsakinga institucija gali būti:

  • ES valstybės narės arba EEE valstybės veterinarinių vaistų reguliavimo institucija (nacionalinė kompetentinga institucija), jeigu vaistas registruotas pagal vienos ar kelių valstybių nacionalines procedūras;
  • Europos vaistų agentūra (EMA), jeigu vaistas registruotas pagal centralizuotą procedūrą visoje ES / EEE.

Informaciją apie tai, kuri institucija yra atsakinga už kiekvieną vaistą, rasite atitinkamo vaisto puslapyje, skiltyje „Registracijos duomenys“.

Svetainė automatiškai atnaujinama, kai tik į duomenų bazę įrašoma nauja arba atnaujinta informacija. Šios svetainės atnaujinimus galima sekti mūsų svetainės puslapyje Kas naujo?.

Šią svetainę EMA tvarko bendradarbiaudama su ES ir (arba) EEE valstybių vaistų reguliavimo institucijomis ir Europos Komisija.

Daugiau informacijos

Kalbų politika

Šioje svetainėje informacija pateikiama visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos (ES) kalbomis, taip pat islandų ir norvegų kalbomis.

Norimą kalbą galite pasirinkti viršutinėje dešinėje kiekvieno svetainės puslapio dalyje.

Vaistų paieška

Šioje svetainėje galima atlikti vaistų paiešką savo pasirinkta kalba.

Tai taikytina ir tiems vaistams, kurie neregistruoti valstybėje vartojančioje jūsų pasirinktą kalbą. Tačiau vaisto pavadinimas ir tam tikra dalis paieškos rezultatų sąraše rodomos informacijos gali būti pateikta kita kalba, priklausomai nuo valstybės, kurioje registruotas atitinkamas vaistas.

Informacija apie vaistus

Šioje svetainėje savo pasirinkta kalba galima rasti pagrindinius faktus apie visus vaistus. Tai gali būti, pvz., paskirties gyvūnų rūšis, vaisto forma ir naudojimo būdas.

Kita informacija gali būti pateikta tik kita kalba. Tai gali būti anglų kalba arba valstybės, kurioje vaistas registruotas, kalba (-os). 

Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikra vaisto puslapyje pateikiama informacija, informacinis lapelis ir veterinarinio vaisto aprašas.

Duomenų apsauga

Kad ši svetainė tinkamai veiktų jūsų įrenginyje, mes naudojame nedidelius duomenų failus, vadinamus slapukais. Jūs galite nuspręsti, ar leisti šiais slapukais sekti jūsų veiksmus, ar ne. Slapukus visada galite pašalinti. Daugiau informacijos rasite:

Šioje svetainėje skelbiamus duomenis apie vaistus ir dokumentus tvarko ir teikia:

  • nacionalinės kompetentingos institucijos ir pagal nacionalines procedūras registruotų vaistų rinkodaros teisių turėtojai, vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) (Reglamentas (ES) 2016/679);
  • su centralizuotai registruotais vaistais susijusius duomenis ir dokumentus – Europos Komisija ir Europos vaistų agentūra, laikydamosi ES duomenų apsaugos reglamento (ES DAR) Reglamentas (ES) 2018/1725).

Informacija apie tai, kaip EMA tvarko asmens duomenis, skelbiama EMA svetainėje:

Iškilus klausimams dėl duomenų apsaugos, kreipkitės dataprotection@ema.europa.eu.

Kontaktiniai duomenys

Iškilus klausimams dėl konkretaus vaisto, kreipkitės į rinkodaros teisės turėtoją arba atsakingą instituciją. Informaciją apie tai, kas jie, rasite vaisto puslapyje, skiltyje „Registracijos duomenys“.

Techninės pagalbos dėl šios svetainės ieškokite EMA pagalbos tarnybos portale. 

Žodynas

Pagrindinių šioje svetainėje vartojamų teisės aktų sąvokų apibrėžtis rasite EMA sudarytame teisės aktų sąvokų žodyne. Žodynas sudarytas tik anglų kalba.

Teisinis pagrindas

Duomenų baze, kuria remiantis sukurta ši svetainė, dar vadinama Sąjungos vaistų duomenų baze, įgyvendinamos Veterinarinių vaistų reglamente (Reglamentas (ES) 2019/6) įtvirtintos ES farmacijos srities teisės nuostatos. Reglamentas, be kita ko, apima šiuos tikslus:

  • didinti skaidrumą ES ir (arba) EEE registruotų veterinarinių vaistų klausimais;
  • remti informacijos apie veterinarinį vaistą suderinimą;
  • suteikti veterinarijos srities specialistams patikimą priemonę, kuria naudodamiesi jie galėtų apsvarstyti ir palyginti galimus gydymo būdus.

Šią svetainę ES valstybės narės ir EEE šalys, taip pat Europos Komisija ir EMA pradėjo naudoti 2022 m. sausio 28 d. EMA tvarko šią svetainę bendradarbiaudama su ES valstybėmis narėmis ir EEE šalimis, ir su Europos Komisija.

How useful was this page?:
Average: 5 (22 votes)