Pārlekt uz galveno saturu

Šajā tīmekļa vietnē Jūs varat atrast oficiālu, regulāri atjauninātu informāciju par dzīvniekiem paredzētām zālēm, kas ir reģistrētas jebkur Eiropas Savienībā (ES) un Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), un uzzināt, kurās valstīs ir pieejamas konkrētas veterinārās zāles.

Tajā ir iekļauta informācija par:

  • reģistrētajām veterinārajām zālēm;
  • reģistrētajām homeopātiskām veterinārajām zālēm;
  • veterinārajām zālēm, ko no vienas ES/EEZ valsts uz citu pārvietojuši vairumtirdzniecības izplatītāji.

Jūs varat arī viegli salīdzināt zāles, izmantojot tīmekļa vietnes salīdzināšanas rīku, kas pieejams ar meklēšanas funkciju.

No kurienes tiek iegūti dati par zālēm

Informācija, ko Jūs redzat šajā tīmekļa vietnē, ir iegūta tieši no “Savienības zāļu datubāzes” — ES datubāzes, kas paredzēta informācijas par ES/EEZ valstīs reģistrētajām veterinārajām zālēm vākšanai un glabāšanai.

Zāļu regulatīvā iestāde iesniedz datubāzē informāciju par katrām zālēm, kuru lietošanu tā ir apstiprinājusi. Šī iestāde ir atbildīga par informācijas pilnīguma un precizitātes nodrošināšanu.

Atbildīgā iestāde var būt:

  • veterināro zāļu regulators ES dalībvalstī vai EEZ valstī (valsts kompetentā iestāde), ja zāles ir valsts līmenī reģistrētas lietošanai vienā vai vairākās valstīs;
  • Eiropas Zāļu aģentūra (EMA), ja zāles ir centralizēti reģistrētas lietošanai visā ES/EEZ.

Informāciju par atsevišķu zāļu atbildīgo iestādi var atrast attiecīgo zāļu lapā zem virsraksta “Reģistrācijas informācija”.

Tīmekļa vietne tiek automātiski atjaunināta, tiklīdz datubāzē ir pieejama jauna vai atjaunināta informācija. Jūs varat izsekot šīs tīmekļa vietnes atjauninājumiem mūsu jaunumu lapā.

EMA uztur šo tīmekļa vietni sadarbībā ar ES/EEZ zāļu regulatīvajām aģentūrām un Eiropas Komisiju.

Plašāka informācija:

Valodu iespējas

Šī tīmekļa vietne ir pieejama visās oficiālajās Eiropas Savienības (ES) valodās, kā arī islandiešu un norvēģu valodā.

Jūs varat izvēlēties sev vēlamo valodu katras tīmekļa vietnes lapas augšējā labajā stūrī.

Zāļu meklēšana

Šajā tīmekļa vietnē jūs varat meklēt zāles, izmantojot Jums vēlamo valodu.

Tas ietver zāļu meklēšanu, kuras nav reģistrētas valstī, kurā tiek izmantota Jūsu vēlamā valoda. Tomēr zāļu nosaukums un cita meklēšanas rezultātu sarakstā norādītā informācija var parādīties citā valodā atkarībā no valsts,  kurā šīs zāles ir reģistrētas.

Informācija par zālēm

Šajā tīmekļa vietnē jūs varat atrast galvenos faktus par visām zālēm Jūsu vēlamajā valodā. Tas ietver, piemēram, mērķa sugas, lietošanas veidu un zāļu formu.

Cita informācija var būt pieejama nevis vēlamajā, bet tikai citā valodā. Tā var būt angļu valoda vai tās valsts valoda(-as), kurā(-ās) šīs zāles ir reģistrētas. 

Tas ietver, piemēram, noteiktu informāciju tīmekļa vietnes attiecīgo zāļu lapā, lietošanas instrukciju un zāļu apraksta dokumentus.

Datu aizsardzība

Lai šī tīmekļa vietne darbotos pienācīgi, mēs Jūsu ierīcē ievietojam nelielus datu failus, kurus sauc par sīkdatnēm. Jūs varat izlemt, vai vēlaties izmantot šīs sīkdatnes. Jūs varat dzēst sīkdatnes jebkurā laikā. Plašāku informāciju skatiet šeit:

Šajā tīmekļa vietnē publicētos datus un dokumentus par zālēm apstrādā un nodrošina:

  • valstu kompetentās iestādes un reģistrācijas apliecību īpašnieki par valsts līmenī reģistrētām zālēm, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) (Regulu (ES) 2016/679).
  • Eiropas Komisija un Eiropas Zāļu aģentūra par centralizēti reģistrētām zālēm, atbilstoši ES Datu aizsardzības regulai (ES DAR) (Regula (ES) 2018/1725).

Informācija par to, kā EMA apstrādā personas datus, ir pieejama EMA tīmekļa vietnē:

Ar jautājumiem par datu aizsardzību variet griezties dataprotection@ema.europa.eu.

Kontaktinformācija

Ja rodas jautājumi par konkrētām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku vai atbildīgo iestādi. Šo informāciju varat atrast tīmekļa vietnes attiecīgo zāļu lapā, sadaļā “Reģistrācijas informācija”.

Lai sniegtu tehnisku atbalstu saistībā ar šo tīmekļa vietni, lūdzam izmantot EMA Tehniskās palīdzības dienesta portālu.

Glosārijs

Šajā tīmekļa vietnē izmantoto galveno regulatīvo terminu definīcijas ir atrodamas EMA regulatīvo terminu glosārijā. Glosārijs ir pieejams tikai angļu valodā:

Tiesiskais regulējums

Šīs tīmekļa vietnes pamatā esošā datubāze, kas pazīstama kā “Savienības zāļu datubāze”, tiek izmantota, lai īstenotu Veterināro zāļu regulas (Regula (ES) 2019/6) ES farmācijas tiesību aktus. Daži no regulas mērķiem ir:

  • palielināt ES/EEZ reģistrēto veterināro zāļu pārredzamību;
  • atbalstīt veterināro zāļu informācijas saskaņošanu;
  • nodrošināt veterinārijas speciālistiem uzticamu rīku, lai apsvērtu un salīdzinātu pieejamās ārstēšanas iespējas.

ES dalībvalstis un EEZ valstis, Eiropas Komisija un EMA šo tīmekļa vietni uzsāka 2022. gada 28. janvārī. EMA uztur šo tīmekļa vietni sadarbībā ar ES dalībvalstīm, EEZ valstīm un Eiropas Komisiju.

How useful was this page?:
Average: 5 (12 votes)
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."