Hyppää pääsisältöön

Tällä verkkosivustolla on virallista ja ajantasaista tietoa eläinlääkkeistä, jotka on hyväksytty missä tahansa jäsenvaltiossa Euroopan unionissa (EU) ja Euroopan talousalueella (ETA). Saat tietoa myös siitä, missä maissa tiettyä eläinlääkettä on saatavana.

Sivustolla on tietoa

  • hyväksytyistä eläinlääkkeistä
  • rekisteröidyistä homeopaattisista eläinlääkkeistä
  • eläinlääkkeistä, joita tukkukauppiaat ovat siirtäneet maasta toiseen.

Myös lääkkeiden vertailu on helppoa käyttämällä vertailutyökalua, joka sisältyy verkkosivuston hakutoimintoon.

Mistä lääketiedot ovat peräisin

Portaalin tiedot tulevat suoraan unionin valmistetietokannasta. Se on EU:n tietokanta, joka on tarkoitettu EU:ssa ja ETA-maissa myyntiluvan saaneita eläinlääkkeitä koskevien tietojen keräämiseen ja tallentamiseen.

Tiedot kustakin lääkkeestä toimittaa tietokantaan valmisteen käytön hyväksynyt lääkealan sääntelyviranomainen. Se vastaa tietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden varmistamisesta.

Vastuuviranomainen voi olla

  • eläinlääkkeistä vastaava viranomainen EU:n jäsenvaltiossa tai ETA-maassa (kansallinen toimivaltainen viranomainen), jos lääke on kansallisesti hyväksytty käytettäväksi yhdessä tai useammassa maassa
  • Euroopan lääkevirasto (EMA), jos lääke on keskitetysti hyväksytty käytettäväksi kaikkialla EU:ssa tai Euroopan talousalueella.

Lääkelupatietoja käsittelevästä kohdasta (authorisation details) selviää kunkin lääkkeen vastuuviranomainen.

Verkkosivusto päivitetään automaattisesti heti, kun tietokannassa on uutta tai ajantasaistettua tietoa. Päivitykset löydät Uutta-sivultamme.

EMA ylläpitää tätä verkkosivustoa yhteistyössä EU:n ja ETA-maiden lääkesääntelyviranomaisten sekä Euroopan komission kanssa.

Lisätietoja:

Käytettävät kielet

Tämä verkkosivusto julkaistaan kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä sekä islanniksi ja norjaksi.

Voit valita haluamasi kielen kunkin sivun oikeasta ylälaidasta.

Lääkehaku

Voit etsiä lääkkeitä tällä verkkosivustolla haluamallasi kielellä.

Voit hakea myös sellaisia lääkkeitä, joita ei ole hyväksytty maassa, jossa käytetään valitsemaasi kieltä. Lääkkeen nimi ja jotkin muut tiedot, jotka näkyvät hakutulosten luettelossa, voivat kuitenkin olla jollakin muulla kielellä riippuen siitä, missä maassa lääke on hyväksytty.

Joitakin tietoja voi olla saatavissa vain jollakin toisella kielellä. Kieli voi olla englanti tai sen maan kieli (kielet), jossa lääke on hyväksytty. 

Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi jotkin lääkkeen sivulla näkyvät tiedot sekä pakkausseloste ja valmisteyhteenvetoa koskevat asiakirjat.

Tietosuoja

Jotta tämä verkkosivusto toimisi asianmukaisesti, lähetämme laitteeseesi pieniä evästeiksi kutsuttuja tiedostoja. Voit valita, seuraavatko nämä evästeet toimintaasi verkkosivustolla. Voit poistaa evästeet milloin tahansa. Lisätietoja:

Tällä verkkosivustolla julkaistuja lääketietoja ja asiakirjoja käsittelevät ja laativat

  • kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja myyntiluvan haltijat kansallisissa menettelyissä hyväksyttyjen lääkkeiden osalta tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) mukaisesti
  • Euroopan komissio ja Euroopan lääkevirasto keskitetysti hyväksyttyjen lääkkeiden osalta EU:n tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2018/1725) mukaisesti.

Tietoa siitä, miten EMA käsittelee henkilötietoja, on EMAn verkkosivustolla:

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta, ota yhteyttä:  dataprotection@ema.europa.eu.

Ota yhteyttä

Tiettyä lääkettä koskevissa kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä myyntiluvan haltijaan tai vastuuviranomaiseen. Saat ne selville lääkkeen sivulta lääkelupatietoja käsittelevästä kohdasta (authorisation details).

Tähän verkkosivustoon liittyvää teknistä tukea saat EMAn neuvontapalvelun portaalista. 

Sanasto

Tällä verkkosivustolla käytettävien tärkeimpien sääntelyyn liittyvien käsitteiden määritelmät on esitetty EMAn sääntelytermien sanastossa. Sanasto on julkaistu vain englanniksi:

Oikeudellinen kehys

Tämä verkkosivusto pohjautuu unionin valmistetietokantaan. Sillä toteutetaan EU:n lääkelainsäädännössä eläinlääkkeistä annetun asetuksen (asetus (EU) 2019/6) täytäntöönpano. Asetuksen tavoitteena on muun muassa

  • lisätä EU:ssa ja Euroopan talousalueella myyntiluvan saaneita eläinlääkkeitä koskevaa avoimuutta
  • tukea eläinlääkkeitä koskevien valmistetietojen yhdenmukaistamista
  • tarjota eläinlääkäreille luotettava väline käytettävissä olevien hoitovaihtoehtojen tarkasteluun ja vertailuun.

EU:n jäsenvaltiot ja ETA-maat, Euroopan komissio ja EMA ottivat tämän verkkosivuston käyttöön 28. tammikuuta 2022. EMA ylläpitää sivustoa yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden, ETA-maiden ja Euroopan komission kanssa.

How useful was this page?:
Average: 5 (12 votes)
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."