Hopp til hovedinnhold
Veterinary Medicines

Om dette nettstedet

Dette nettstedet lar deg finne offisiell og oppdatert informasjon om legemidler til bruk hos dyr som er godkjent hvor som helst i Den europeiske union (EU) og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), samt finne ut hvilke land et bestemt veterinærlegemiddel er tilgjengelig i.

Det inneholder informasjon om:

  • godkjente veterinærlegemidler;
  • registrerte homøopatiske veterinærlegemidler;
  • veterinærlegemidler flyttet fra et EU/EØS-land til et annet av grossistdistributører.

Du kan også sammenligne legemidler enkelt ved å bruke nettstedets verktøy for sammenligning av legemidler, som er tilgjengelig via søkefunksjonen.

Hvor legemiddeldata kommer fra

Informasjonen du ser på dette nettstedet kommer direkte fra «Unionens produktdatabase», EU-databasen for innhenting og oppbevaring av informasjon om veterinærpreparater godkjent i EU/EØS.

Informasjonen om hvert legemiddel sendes til databasen av den regulatoriske myndigheten for legemidler som har godkjent dets bruk. Denne myndigheten er ansvarlig for å sikre informasjonens fullstendighet og nøyaktighet.

Den ansvarlige myndigheten kan være enten:

  • regulatoren for veterinærlegemidler i en EU-medlemsstat eller EØS-land (den nasjonale kompetente myndigheten) dersom legemidlet er nasjonalt godkjent for bruk i ett eller flere land;
  • Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) dersom legemidlet er sentralt godkjent for bruk i hele EU/EØS.

Du kan finne ut hvem den ansvarlige myndigheten er for hvert legemiddel på legemidlets side under «Godkjenningsdetaljer».

Nettstedet oppdateres automatisk straks ny eller oppdatert informasjon er tilgjengelig i databasen. Du kan spore oppdateringer til dette nettstedet på hva er nytt-siden vår.

EMA opprettholder dette nettstedet i samarbeid med de regulatoriske myndighetene for i legemidler i EU/EØS og Europakommisjonen.

Mer informasjon:

Språkpolitikk

Dette nettstedet er tilgjengelig på alle offisielle språk i Den europeiske union (EU), samt på islandsk og norsk.

Du kan velge foretrukket språk øverst til høyre på hver av nettstedets sider.

Søke etter medisiner

Du kan søke etter medisiner på dette nettstedet ved å bruke foretrukket språk.

Dette inkluderer søk etter legemidler som ikke er godkjent i et land som bruker språket du foretrekker. Imidlertid kan legemiddelnavnet og annen informasjon som vises i listen over søkeresultater vises på et annet språk, avhengig av landet som godkjente det.

Informasjon om legemidler

Du kan finne viktige fakta om alle legemidler på dette nettstedet på språket du foretrekker. Dette inkluderer for eksempel målart, administrasjonsrute og legemiddelform.

Annen informasjon er kanskje bare tilgjengelig på et annet språk. Dette kan være engelsk eller språket/språkene i landet som godkjente legemidlet.

Dette inkluderer for eksempel informasjon som vises på legemidlets side, og pakningsvedlegget samt preparatomtalen.

Personvern

For å få dette nettstedet til å fungere ordentlig for deg, plasserer vi små datafiler kalt informasjonskapsler på enheten din. Du kan bestemme hvorvidt du vil spores av disse informasjonskapslene eller ikke. Du kan slette informasjonskapslene når som helst. For mer informasjon, se:

Legemiddeldata og dokumenter publisert på dette nettstedet behandles og leveres av:

  • de nasjonale kompetente myndighetene og innehavere av markedsføringstillatelse for legemidler godkjent gjennom nasjonale prosedyrer, i tråd med personvernforordningen (GDPR) (EU-forordning 2016/679).
  • Europakommisjonen og Det europeiske legemiddelbyrået for sentralt godkjente legemidler, i tråd med EUs datavernforordning (EU DPR) (EU-forordning 2018/1725).

Informasjon om hvordan EMA behandler personopplysninger er tilgjengelig på EMAs nettside:

For spørsmål om datavern kan man kontakte dataprotection@ema.europa.eu.

Kontakt

For spørsmål om et spesifikt legemiddel kontakter man innehaveren av markedsføringstillatelsen eller ansvarlig myndighet. Du kan finne ut hvem de er på legemidlets side under «Godkjenningssdetaljer».

For teknisk støtte til dette nettstedet bruker man EMA Service Desk-portalen.

Ordliste

For definisjoner av de viktigste regulatoriske begrepene brukt på dette nettstedet kan man ta en titt på EMAs ordliste over regulatoriske vilkår. Ordlisten er kun tilgjengelig på engelsk:

Juridisk rammeverk

Databasen som ligger til grunn for dette nettstedet, kjent som «Unionens produktdatabase» tjener til å implementere EUs legemiddellov i forordning som veterinærpreparater (EU-forordning 2019/6). Noen av forordningens mål er å:

  • øke åpenheten om veterinærpreparater som er godkjent for bruk i EU/EØS;
  • støtte harmonisering av informasjon om veterinærpreparater;
  • tilby et pålitelig verktøy for veterinærer til vurdering og sammenligning av tilgjengelige behandlingsalternativer.

EU-medlemsstater og EØS-land, EU-kommisjonen og EMA lanserte dette nettstedet den 28. januar 2022. EMA vedlikeholder dette nettstedet i samarbeid med EU-medlemsstatene og EØS-landene, samt EU-kommisjonen.

How useful was this page?:
Average: 5 (22 votes)