Overslaan en naar de inhoud gaan

Op deze website vindt u officiële, actuele informatie over geneesmiddelen voor gebruik bij dieren die in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) zijn toegelaten, en kunt u opzoeken in welke landen een specifiek diergeneesmiddel beschikbaar is.

De website bevat informatie over:

  • toegelaten diergeneesmiddelen;
  • geregistreerde homeopathische middelen gebruikt bij dieren;
  • diergeneesmiddelen die door groothandelaars van een bepaald EU/EER-land naar een ander worden overgebracht.

U kunt ook gemakkelijk geneesmiddelen vergelijken met behulp van de vergelijkingstool van de website, die via de zoekfunctie beschikbaar is.

Herkomst van gegevens over geneesmiddelen

De informatie die u op deze website ziet, is rechtstreeks afkomstig uit de ‘Union Product Database’ (UPD), de EU-database waarin informatie over in de EU/EER toegelaten diergeneesmiddelen wordt verzameld en opgeslagen.

De informatie over elk geneesmiddel wordt voor opname in de database ingediend door de regelgevende instantie voor geneesmiddelen die het gebruik ervan heeft goedgekeurd. Deze instantie is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie.

De verantwoordelijke instantie is:

  • de regelgevende instantie voor diergeneesmiddelen in een EU-lidstaat of EER-land (de nationale bevoegde instantie), als het geneesmiddel op nationaal niveau is toegelaten voor gebruik in één of meer landen, of
  • het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), als het geneesmiddel centraal is toegelaten voor gebruik in de hele EU/EER.

Op de pagina van ieder geneesmiddel kunt u onder ‘Authorisation details’ (gegevens over de toelating) nagaan wie de verantwoordelijke instantie is voor dat geneesmiddel.

De website wordt automatisch bijgewerkt zodra er nieuwe of bijgewerkte informatie beschikbaar is in de database. Updates van deze website kunt u volgen op onze pagina ‘What’s new’ (nieuws).

Het EMA onderhoudt deze website in samenwerking met de regelgevende instanties voor geneesmiddelen in de EU/EER en de Europese Commissie.

Meer informatie:

Taalbeleid

Deze website is beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie (EU) en in het IJslands en het Noors.

Rechtsboven op elke pagina van de website kunt u de taal van uw voorkeur kiezen.

Geneesmiddelen zoeken

Op deze website kunt u in uw voorkeurtaal naar geneesmiddelen zoeken.

U kunt ook zoeken naar geneesmiddelen die niet zijn toegelaten in een land waar de taal van uw voorkeur wordt gebruikt. Het is echter mogelijk dat de naam van het geneesmiddel en andere informatie in de lijst met zoekresultaten in een andere taal worden weergegeven, afhankelijk van het land dat het geneesmiddel heeft toegelaten.

Informatie over geneesmiddelen

Op deze website vindt u de belangrijkste feiten over alle geneesmiddelen in uw voorkeurstaal. Dit betreft bijvoorbeeld de doeldiersoort, de toedieningsweg en de farmaceutische vorm.

Andere informatie is mogelijk alleen in een andere taal beschikbaar, namelijk het Engels of de taal/talen van het land dat het geneesmiddel heeft toegelaten. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor bepaalde informatie die op de geneesmiddelpagina wordt weergegeven, alsook voor de bijsluiter en de samenvatting van de productkenmerken.

Gegevensbescherming

Om ervoor te zorgen dat deze website naar behoren functioneert, plaatsen wij kleine bestanden (cookies) op uw apparaat. U kunt zelf bepalen of deze cookies u mogen volgen, en u kunt de cookies te allen tijde wissen. Zie voor meer informatie:

Gegevens en documenten over geneesmiddelen die op deze website worden gepubliceerd, worden verwerkt en verstrekt door:

  • nationale bevoegde instanties en houders van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen die via nationale procedures zijn toegelaten, in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679);
  • de Europese Commissie en het Europees Geneesmiddelenbureau, in het geval van centraal toegelaten geneesmiddelen, in overeenstemming met de EU-verordening gegevensbescherming (EUVG) (Verordening (EU) 2018/1725).

Informatie over de wijze waarop het EMA persoonsgegevens verwerkt, is beschikbaar op de website van het EMA:

Als u vragen hebt over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met dataprotection@ema.europa.eu.

Contact

Neem voor vragen over een specifiek geneesmiddel contact op met de houder van de vergunning voor het in de handel brengen ervan of de verantwoordelijke instantie. Op de pagina van het geneesmiddel kunt u onder ‘Authorisation details’ zien wie dat is.

Voor technische ondersteuning bij het gebruik van deze website kunt u terecht op het portaal van de EMA-servicedesk

Verklarende woordenlijst

De definities van de belangrijkste termen op het gebied van regelgeving die op deze website worden gebruikt de ‘glossary of regulatory terms’ van het EMA. Deze verklarende woordenlijst is alleen in het Engels beschikbaar:

Rechtskader

De database die ten grondslag ligt aan deze website, die wordt aangeduid als de ‘Union Product Database’, dient om de farmaceutische wetgeving van de EU ten uitvoer te leggen die is vervat in de verordening betreffende diergeneesmiddelen (Verordening (EU) 2019/6). Die verordening heeft onder meer de volgende doelstellingen:

  • de transparantie vergroten over diergeneesmiddelen die voor gebruik in de EU/EER zijn goedgekeurd;
  • de harmonisatie van informatie over diergeneesmiddelen ondersteunen;
  • een betrouwbaar instrument bieden waarmee dierenartsen beschikbare behandelopties in overweging kunnen nemen en vergelijken.

De EU-lidstaten en EER-landen, de Europese Commissie en het EMA hebben deze website op 28 januari 2022 gelanceerd. Het EMA onderhoudt deze website in samenwerking met de EU-lidstaten, de EER-landen en de Europese Commissie.

How useful was this page?:
Average: 5 (12 votes)
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."