Skip to main content
Veterinary Medicines

Dwar dan is-sit elettroniku

Dan is-sit elettroniku  jippermettilek li ssib informazzjoni uffiċjali u aġġornata dwar mediċini għall-użu fl-annimali li huma awtorizzati fi kwalunkwe post fl-Unjoni Ewropea (UE) u fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), u ssir taf f’liema pajjiżi hija disponibbli mediċina veterinarja speċifika.

Dan jinkludi informazzjoni dwar:

  • mediċini veterinarji awtorizzati;
  • mediċini veterinarji omeopatiċi rreġistrati;
  • mediċini veterinarji li jittieħdu minn pajjiż tal-UE / taż-ŻEE għal ieħor minn distributuri bl-ingrossa.

Tista’ wkoll tqabbel il-mediċini faċilment bl-użu tal-għodda ta’ tqabbil tal-mediċini tas-sit elettroniku disponibbli permezz tal-funzjoni tat-tiftix.

Minn fejn ġejja d-data dwar il-mediċina

L-informazzjoni li tara fuq dan is-sit elettroniku tiġi direttament mill-“Bażi tad-Data tal-Prodotti tal-Unjoni”, il-bażi tad-data tal-UE għall-ġbir u l-ħżin ta’ informazzjoni dwar prodotti mediċinali veterinarji awtorizzati fl-UE / fiż-ŻEE.

L-informazzjoni dwar kull mediċina tiġi sottomessa fil-bażi tad-data mill-awtorità regolatorja tal-mediċini li tkun awtorizzat l-użu tagħha. Din l-awtorità hija responsabbli biex tiżgura l-kompletezza u l-preċiżjoni tal-informazzjoni.

L-awtorità responsabbli tista’ tkun jew:

  • ir-regolatur għall-mediċini veterinarji fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż taż-ŻEE (l-awtorità nazzjonali kompetenti), jekk il-mediċina tkun awtorizzata fuq livell nazzjonali għall-użu f’pajjiż wieħed jew aktar;
  • l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA), jekk il-mediċina tkun awtorizzata ċentralment għall-użu fl-UE / fiż-ŻEE kollha.

Tista’ ssir taf min hija l-awtorità responsabbli minn kull mediċina fil-paġna tal-mediċina taħt “Dettalji tal-awtorizzazzjoni”.

Is-sit elettroniku jiġi aġġornat awtomatikament hekk kif informazzjoni ġdida jew aġġornata tkun disponibbli fil-bażi tad-data. Tista’ tittraċċa l-aġġornamenti għal dan is-sit web fuq il-paġna tagħna “X’hemm ġdid”.

L-EMA żżomm dan is-sit web f’kollaborazzjoni mal-awtoritajiet regolatorji tal-mediċini tal-UE / taż-ŻEE, u mal-Kummissjoni Ewropea.

Aktar informazzjoni:

Politika tal-lingwa

Dan is-sit elettroniku huwa disponibbli bl-ilsna uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea (UE), kif ukoll bl-Iżlandiż u bin-Norveġiż.

Tista’ tagħżel il-lingwa ppreferuta tiegħek fuq in-naħa ta’ fuq tal-lemin ta’ kull paġna fuq is-sit web.

Kif tfittex il-mediċini

Tista’ tfittex il-mediċini fuq dan is-sit web billi tuża l-ilsien  ippreferut tiegħek.

Dan jinkludi t-tiftix għal mediċini li mhumiex awtorizzati f’pajjiż li juża l-ilsien ippreferut tiegħek. Madankollu, l-isem tal-mediċina u xi informazzjoni oħra murija fil-lista ta’ riżultati tat-tiftix jistgħu jidhru b’ilsna oħra, skont il-pajjiż li jkun awtorizzaha.

Informazzjoni dwar il-mediċini

Tista’ ssib fatti ewlenin dwar il-mediċini kollha fuq dan is-sit web nl-ilsien ippreferut tiegħek. Dan jinkludi, pereżempju, l-ispeċi fil-mira, ir-rotta tal-amministrazzjoni u l-forma farmaċewtika.

Informazzjoni oħra tista’ tkun disponibbli biss b’ ilsien ieħor . Din tista’ tkun l-Ingliż jew l-ilsien/ilsna  tal-pajjiż li awtorizza l-mediċina. 

Dan jinkludi, pereżempju, xi informazzjoni li tidher fuq il-paġna tal-mediċina, u d-dokumenti tal-fuljett ta’ tagħrif u tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott.

Protezzjoni tad-data

Biex dan is-sit elettroniku jaħdem tajjeb għalik, aħna npoġġu fajls tad-data żgħar imsejħa cookies fuq l-apparat tiegħek. Tista’ tiddeċiedi jekk tiġix ittraċċat jew le b’dawn il-cookies. Tista’ tħassar il-cookies fi kwalunkwe ħin. Għal aktar informazzjoni, ara:

Id-data u d-dokumenti dwar il-mediċina ppubblikati fuq dan is-sit web jiġu pproċessati u pprovduti minn:

  • l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u d-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal mediċini awtorizzati permezz ta’ proċeduri nazzjonali, f’konformità mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) (ir-Regolament (UE) 2016/679).
  • il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għal mediċini awtorizzati ċentralment, f’konformità mar-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Data tal-UE (EU DPR) (ir-Regolament (UE) 2018/1725).

Informazzjoni dwar kif l-EMA tipproċessa d-data personali hija disponibbli fuq is-sit web tal-EMA:

Għal mistoqsijiet dwar il-protezzjoni tad-data, ikkuntattja dataprotection@ema.europa.eu.

Kuntatt

Għal mistoqsijiet dwar mediċina speċifika, jekk jogħġbok ikkuntattja lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew lill-awtorità responsabbli. Tista’ ssir taf min huma fuq il-paġna tal-mediċina taħt “Dettalji tal-awtorizzazzjoni”.

Għal appoġġ tekniku b’dan is-sit web, jekk jogħġbok uża l-portal tal-EMA Service Desk.

Glossarju

Għad-definizzjonijiet tat-termini regolatorji ewlenin użati fuq dan is-sit elettroniku, jekk jogħġbok iċċekkja l-glossarju tat-termini regolatorji tal-EMA. Il-glossarju huwa disponibbli bl-Ingliż biss:

Qafas legali

Il-bażi tad-data li fuqha huwa bbażat dan is-sit web, magħrufa bħala l-“Bażi tad-Data tal-Prodotti tal-Unjoni”, isservi biex timplimenta l-liġi farmaċewtika tal-UE fir-Regolament dwar il-Prodotti Mediċinali Veterinarji (ir-Regolament (UE) 2019/6). Fost l-objettivi tar-Regolament hemm li:

  • tiżdied it-trasparenza dwar il-prodotti mediċinali veterinarji awtorizzati għall-użu fl-UE / fiż-ŻEE;
  • tkun appoġġata l-armonizzazzjoni tal-informazzjoni dwar il-prodott mediċinali veterinarju;
  • tkun ipprovduta għodda affidabbli għall-prattikanti veterinarji biex jikkunsidraw u jqabblu l-għażliet ta’ trattament disponibbli.

L-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi taż-ŻEE, il-Kummissjoni Ewropea u l-EMA nedew dan is-sit elettroniku  fit-28 ta’ Jannar 2022. L-EMA żżomm dan is-sit elettroniku f’kollaborazzjoni mal-Istati Membri tal-UE u mal-pajjiżi taż-ŻEE, u mal-Kummissjoni Ewropea.

How useful was this page?:
Average: 5 (22 votes)