Премини към основното съдържание
KALAFEV, 50 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα
 • FLUNIXIN MEGLUMINE
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Greece

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
KALAFEV, 50 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QM01AG90
Номер на лиценза:
 • 69428/18/26-11-2019/K-0186601
Идентификационен номер на продукта:
 • 54538d6f-84c8-4715-90d3-3e15b6421552
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000096232

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • говеда
   • Meat and offal
    10
    day
   • Milk
    24
    hour
  • кон
   • Meat and offal
    7
    day
  • свиня
   • Meat and offal
    18
    day
 • Intravenous use
  • говеда
   • Meat and offal
    10
    day
   • Milk
    24
    hour
  • кон
   • Meat and offal
    7
    day
  • свиня
   • Meat and offal
    18
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Fatro S.p.A.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • NA
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • National Organization For Medicines
Притежател на лиценза за употреба:
 • Fatro S.p.A.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."