Skip to main content
KALIPROFEN LA 50 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo
 • CARPROFEN
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Slovenia

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
KALIPROFEN LA 50 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo
Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  50.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QM01AE91
Številka dovoljenja :
 • NP/V/0418/001
Identifikacijska številka zdravila:
 • e313f515-0508-4199-9902-ccafb7030d0f
Stalna identifikacijska številka:
 • 600000015489

Podatki o zdravilu

Farmacevtska oblika:
 • Raztopina za injiciranje
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • govedo
   • Meat and offal
    21
    day
   • Milk
    0
    hour
 • Intravenous use
  • govedo
   • Milk
    0
    hour
   • Meat and offal
    21
    day

Razpoložljivost

Opis ovojnine:
 • Večodmerne rumeno-rjave steklene viale (steklo tipa I) po 12 x 50 ml, zaprte z 20 mm zamaškom iz bromobutila in 20 mm aluminijasto zaporko.
 • Večodmerne rumeno-rjave steklene viale (steklo tipa I) po 10 x 50 ml, zaprte z 20 mm zamaškom iz bromobutila in 20 mm aluminijasto zaporko
 • Večodmerne rumeno-rjave steklene viale (steklo tipa I) po 6 x 50 ml, zaprte z 20 mm zamaškom iz bromobutila in 20 mm aluminijasto zaporko.
 • Večodmerne rumeno-rjave steklene viale (steklo tipa I) po 5 x 50 ml, zaprte z 20 mm zamaškom iz bromobutila in 20 mm aluminijasto zaporko.
 • Večodmerne rumeno-rjave steklene viale (steklo tipa I) po 1 x 50 ml, zaprte z 20 mm zamaškom iz bromobutila in 20 mm aluminijasto zaporko.
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • EN- Genera Inc.
Source wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Destination wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Podatki o dovoljenju za promet

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Številka postopka:
 • 2000-6/2011
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Pristojni organ:
 • JAZMP
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Genera SI Podjetje Za Zastopanje In Trgovino d.o.o.
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Referenčna država članica:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Zadevne države članice:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka referenčnega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka izvornega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Dodatne informacije

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenti

Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."