Премини към основното съдържание
KALIPROFEN LA 50 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo
 • CARPROFEN
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Slovenia

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
KALIPROFEN LA 50 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  50.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QM01AE91
Номер на лиценза:
 • NP/V/0418/001
Идентификационен номер на продукта:
 • e313f515-0508-4199-9902-ccafb7030d0f
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000015489

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • говеда
   • Meat and offal
    21
    day
   • Milk
    0
    hour
 • Intravenous use
  • говеда
   • Milk
    0
    hour
   • Meat and offal
    21
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • EN- Genera Inc.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 2000-6/2011
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • JAZMP
Притежател на лиценза за употреба:
 • Genera SI Podjetje Za Zastopanje In Trgovino d.o.o.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."