Премини към основното съдържание
Vanasulf 200 mg/ 40 mg/ml - Injektionslösung für Tiere
 • Sulfametoxazol
 • Trimethoprim
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Austria

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Vanasulf 200 mg/ 40 mg/ml - Injektionslösung für Tiere
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  200.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  40.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ01EW11
Номер на лиценза:
 • 8-00017
Идентификационен номер на продукта:
 • 64439d41-7158-4722-8d1c-05882f6b8905
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000075796

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • говеда
   • Milk
    96
    hour
   • Meat and offal
    6
    day
  • телета с неразвити предстомашия
   • Meat and offal
    8
    day
  • куче
  • кон
   • Meat and offal
    6
    day
  • котка
  • свиня
   • Meat and offal
    7
    day
 • Intravenous use
  • говеда
   • Milk
    96
    hour
   • Meat and offal
    6
    day
  • телета с неразвити предстомашия
   • Meat and offal
    8
    day
  • куче
  • кон
   • Meat and offal
    6
    day
  • котка
  • свиня
   • Meat and offal
    7
    day
 • Subcutaneous use
  • говеда
   • Milk
    96
    hour
   • Meat and offal
    6
    day
  • телета с неразвити предстомашия
   • Meat and offal
    8
    day
  • куче
  • кон
   • Meat and offal
    6
    day
  • котка
  • свиня
   • Meat and offal
    7
    day

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на Deutsch
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Vana Ges.m.b.H.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • -
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Austrian Agency For Health And Food Safety Limited
Притежател на лиценза за употреба:
 • Vana GmbH
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."