Přejít k hlavnímu obsahu
M+PAC
 • Mycoplasma hyopneumoniae, Inaktivētas
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Rakousko
 • Belgie
 • Kypr
 • Česko
 • Německo
 • Dánsko
 • Estonia
 • Řecko
 • Španelsko
 • Irsko
 • Itálie
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Litva
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Švédsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • United Kingdom (Northern Ireland)
 • Maďarsko

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
M+PAC
M+PAC emulzija za injiciranje
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QI09AB13
Registrační číslo:
 • MR/V/0193/001
Identifikační číslo přípravku:
 • da5ad18a-963b-475e-bfd6-62106de64e5d
Stálé identifikační číslo:
 • 600000041720

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Injekční emulze
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Prase
   • Maso
    0
    day

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Burgwedel Biotech GmbH
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • HU/V/0140/001/MR
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Slovinsko
Odpovědný orgán:
 • Agency For Medicinal Products And Medical Devices Of The Republic Of Slovenia
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Intervet International B.V.
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
 • Maďarsko
Dotčený členský stát:
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."