Przejdź do treści
M+PAC
 • Mycoplasma hyopneumoniae, Inaktivētas
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Austria
 • Belgium
 • Cyprus
 • Czechia
 • Germany
 • Denmark
 • Estonia
 • Greece
 • Spain
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Luxembourg
 • Lithuania
 • Poland
 • Portugal
 • Sweden
 • Slovakia
 • Slovenia
 • United Kingdom (Northern Ireland)
 • Hungary

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
M+PAC
M+PAC emulzija za injiciranje
Numer pozwolenia / Moc :
 • Dostępne wyłącznie w English
  1.47
  relative unit(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QI09AB13
Numer pozwolenia:
 • MR/V/0193/001
Numer identyfikacyjny produktu:
 • da5ad18a-963b-475e-bfd6-62106de64e5d
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000041720

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Emulsja do wstrzykiwań
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Pig
   • Meat and offal
    0
    day

Dostępność

Opis pakietu:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Burgwedel Biotech GmbH
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Status pozwolenia:
Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
 • HU/V/0140/001/MR
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • Agency For Medicinal Products And Medical Devices Of The Republic Of Slovenia
Podmiot odpowiedzialny:
 • Intervet International B.V.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Zainteresowane państwa członkowskie:
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."