Премини към основното съдържание
Adrenaline, 1 mg/ml oplossing voor injectie
 • Adrenalin
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Netherlands

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Adrenaline, 1 mg/ml oplossing voor injectie
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  1.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QC01CA24
Номер на лиценза:
 • REG NL 4756
Идентификационен номер на продукта:
 • cdd3248d-5a08-448c-9f1f-3a457753def1
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000067598

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • говеда
   • Milk
   • Meat and offal
   • Meat and offal
    1
    day
   • Meat and offal
    1
    day
  • овца
   • Milk
   • Meat and offal
    1
    day
  • кон
   • Meat and offal
   • Meat and offal
    1
    day
   • Meat and offal
    1
    day
  • свиня
   • Meat and offal
    1
    day
  • куче
 • Intravenous use
  • говеда
   • Milk
   • Meat and offal
   • Meat and offal
    1
    day
   • Meat and offal
    1
    day
  • овца
   • Milk
   • Meat and offal
    1
    day
  • кон
   • Meat and offal
   • Meat and offal
    1
    day
   • Meat and offal
    1
    day
  • свиня
   • Meat and offal
    1
    day
  • куче
 • Subcutaneous use
  • говеда
   • Milk
   • Meat and offal
   • Meat and offal
    1
    day
   • Meat and offal
    1
    day
  • овца
   • Milk
   • Meat and offal
    1
    day
  • кон
   • Meat and offal
   • Meat and offal
    1
    day
   • Meat and offal
    1
    day
  • свиня
   • Meat and offal
    1
    day
  • куче

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Kela - Kempisch Laboratorium - Kela Laboratoria
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Medicines Evaluation Board
Притежател на лиценза за употреба:
 • Alfasan Nederland B.V.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."