Премини към основното съдържание
L.S. INJECTION
 • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
 • LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Bulgaria

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
L.S. INJECTION
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Налично само на English
  50.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ01FF52
Номер на лиценза:
 • 0022-2528/07.04.2015
Идентификационен номер на продукта:
 • b73f796a-836c-4128-a80a-b6a01040746c
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000068205

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • телета с неразвити предстомашия
   • Meat
    14
    day
   • Liver
    21
    day
   • Kidney
    21
    day
  • овца
   • Meat
    14
    day
   • Liver
    21
    day
   • Kidney
    21
    day
  • коза
   • Meat
    14
    day
   • Liver
    21
    day
   • Kidney
    21
    day
  • свиня
   • Meat
    14
    day
   • Liver
    21
    day
   • Kidney
    14
    day
  • куче
 • Subcutaneous use
  • пиле
   • Meat
    14
    day
   • Liver
    21
    day
   • Kidney
    21
    day

Наличност

Описание на опаковката:
 • 250 ml многодозови стъклени флакони
 • 100 ml многодозови стъклени флакони
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Kepro B.V.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • BFSA
Притежател на лиценза за употреба:
 • Kepro B.V.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."