Skip to main content
Veterinary Medicines

NARCOREN

Authorised
 • Pentobarbital sodium

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
NARCOREN
Učinkovina:
Ciljne živalske vrste:
Pot uporabe:
 • Intravenska uporaba
 • Intraperitonealna uporaba

Podatki o zdravilu

Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  16.00
  gram(s)
  /
  100.00
  millilitre(s)
Farmacevtska oblika:
 • Raztopina za injiciranje
Withdrawal period by route of administration:
 • Intravenous use
  • Hamster
  • Hare
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • Chicken
   • Egg
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • Dog
  • Rabbit
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • Cat
  • Mouse
  • Guinea pig
  • Horse
   • Milk
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • Rat
  • Pigeon
   • Egg
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • okrasna ptica
 • Intraperitoneal use
  • Lizard
  • Hamster
  • Hare
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • Chicken
   • Egg
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • Dog
  • Polecat
  • Rabbit
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • Cat
  • Mouse
  • Guinea pig
  • Mink
  • Rat
  • Turtle
  • Snake
  • Pigeon
   • Egg
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • okrasna ptica
  • Frog
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QN05CA01
 • QN51AA
Status dovoljenja:
 • Valid
Authorised in:
 • Germany
Opis ovojnine:

Dodatne informacije

Entitlement type:
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Marketing authorisation date:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tieraerzte eG
Pristojni organ:
 • BVL
Številka dovoljenja :
 • 6088986.00.00
Datum spremembe statusa dovoljenja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."