Skip to main content
NARCOREN
 • Pentobarbitalnatrium
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Germany

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
NARCOREN
Učinkovina / Jakost:
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QN05CA01
 • QN51AA
Številka dovoljenja :
 • 6088986.00.00
Identifikacijska številka zdravila:
 • 75d7a814-15ae-4bc3-a6e5-01c78db8bb6b
Stalna identifikacijska številka:
 • 600000072823

Podatki o zdravilu

Farmacevtska oblika:
 • Raztopina za injiciranje
Withdrawal period by route of administration:
 • Intravenous use
  • Hamster
  • Hare
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • Chicken
   • Egg
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • Dog
  • Rabbit
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • Cat
  • Mouse
  • Guinea pig
  • Horse
   • Milk
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • Rat
  • Pigeon
   • Egg
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • okrasna ptica
 • Intraperitoneal use
  • Lizard
  • Hamster
  • Hare
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • Chicken
   • Egg
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • Dog
  • Polecat
  • Rabbit
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • Cat
  • Mouse
  • Guinea pig
  • Mink
  • Rat
  • Turtle
  • Snake
  • Pigeon
   • Egg
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • okrasna ptica
  • Frog

Razpoložljivost

Opis ovojnine:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Source wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Destination wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Podatki o dovoljenju za promet

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Številka postopka:
 • 0088986
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Pristojni organ:
 • BVL
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Referenčna država članica:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Zadevne države članice:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka referenčnega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka izvornega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Dodatne informacije

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."