Премини към основното съдържание
NARCOREN
 • Pentobarbitalnatrium
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Germany

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
NARCOREN
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QN05CA01
 • QN51AA
Номер на лиценза:
 • 6088986.00.00
Идентификационен номер на продукта:
 • 75d7a814-15ae-4bc3-a6e5-01c78db8bb6b
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000072823

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intravenous use
  • хамстер
  • див заек
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • пиле
   • Egg
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • куче
  • заек
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • котка
  • мишка
  • морско свинче
  • кон
   • Milk
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • плъх
  • гълъб
   • Egg
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • декоративна птица
 • Intraperitoneal use
  • гущер
  • хамстер
  • див заек
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • пиле
   • Egg
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • куче
  • пор
  • заек
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • котка
  • мишка
  • морско свинче
  • норка
  • плъх
  • водна костенурка
  • змия
  • гълъб
   • Egg
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    no withdrawal period
  • декоративна птица
  • жаба

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на Deutsch
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 0088986
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • BVL
Притежател на лиценза за употреба:
 • Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."