Přejít k hlavnímu obsahu
NARCOREN
 • Pentobarbitalnatrium
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Německo

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
NARCOREN
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QN05CA01
 • QN51AA
Registrační číslo:
 • 6088986.00.00
Identifikační číslo přípravku:
 • 75d7a814-15ae-4bc3-a6e5-01c78db8bb6b
Stálé identifikační číslo:
 • 600000072823

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Injekční roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Intravenous use
  • Křeček
  • Zajíc
   • Maso
    no withdrawal period
  • Kuře
   • Egg
    no withdrawal period
   • Maso
    no withdrawal period
  • Pes
  • Králík
   • Maso
    no withdrawal period
  • Kočka
  • Mouse
  • Morče
  • Kůň
   • Milk
    no withdrawal period
   • Maso
    no withdrawal period
  • Potkan
  • Holub
   • Egg
    no withdrawal period
   • Maso
    no withdrawal period
  • Okrasní ptáci
 • Intraperitoneal use
  • Ještěrka
  • Křeček
  • Zajíc
   • Maso
    no withdrawal period
  • Kuře
   • Egg
    no withdrawal period
   • Maso
    no withdrawal period
  • Pes
  • Tchoř
  • Králík
   • Maso
    no withdrawal period
  • Kočka
  • Mouse
  • Morče
  • Norek
  • Potkan
  • Želva
  • Had
  • Holub
   • Egg
    no withdrawal period
   • Maso
    no withdrawal period
  • Okrasní ptáci
  • Žába

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • 0088986
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Německo
Odpovědný orgán:
 • BVL
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."