Skip to main content
Veterinary Medicines

NAFPENZAL DC

Údaraithe
 • Benzylpenicillin procaine
 • Nafcillin sodium

Sainaithint táirge

Ainm an chógais:
NAFPENZAL DC
Substaint ghníomhach:
Bealach riartha:
 • Úsáid ionmhamach

Sonraí an táirge

Substaint ghníomhach / Láidreacht:
 • Ar fáil ach amháin i English
  300.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Steallaire
 • Ar fáil ach amháin i English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Steallaire
Foirm chógaisíochta:
 • Fuaidreán ionmhamach
Withdrawal period by route of administration:
 • Úsáid ionmhamach
  • Goat
   • Meat and offal
    35
    day
   • Milk
    9
    day
  • Sheep
   • Meat and offal
    35
    day
   • Milk
    90
    day
  • Cattle (dairy cow)
   • Meat and offal
    48
    hour
   • Meat and offal
    16
    day
An cód tréidliachta ceimiceach teiripeach anatamaíoch (Cód ATCvet):
 • QJ51GA90
 • QJ51RC
 • QJ51RC22
Stádas údaraithe:
 • Valid
Tuairisc ar an bpacáiste:
 • Ar fáil ach amháin i Greek
 • Ar fáil ach amháin i Greek

Eolas breise

Entitlement type:
Sealbhóir an údaraithe margaíochta:
 • Intervet International B.V.
Marketing authorisation date:
Láithreacha monaraíochta um eisiúint bhaisce:
 • INTERVET INTERNATIONAL B.V.
An t-údarás atá freagrach:
 • Ministry Of Agriculture Rural Development And Environment
Uimhir údaraithe:
 • CY00072V
Athrú stádais maidir leis an dáta údaraithe:

Doiciméid

Achoimre ar shaintréithe an táirge

Níl an doiciméad seo ann sa teanga seo (Gaeilge). Is féidir leat é a fháil i dteanga eile thíos.
Greek (PDF)
Published on: 15/07/2022
Cé chomh húsáideach a bhí an leathanach seo?:
No votes yet
Ná cuir aon sonraí pearsanta san áireamh, ar nós d’ainm nó sonraí teagmhála. Má dhéanann tú amhlaidh, toilíonn tú le próiseáil na sonraí sin de réir Ráiteas Príobháideachta an EMA maidir le hiarratais ar fhaisnéis nó rochtain ar dhoiciméid. Más mian leat freagra ón EMA, Seol ceist chuig EMA ina ionad sin le do thoil.