Skočiť na hlavný obsah
Nafpenzal MC, Intramamární suspenze
 • BENZYLPENICILLIN
 • NAFCILINS
 • DIHIDROSTREPTOMICINS
 • Surrendered
Authorised in these countries:
 • Česko

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Nafpenzal MC, Intramamární suspenze
Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  169.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Aplikátor
 • Dostupné len v English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Aplikátor
 • Dostupné len v English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Aplikátor
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QJ51RC22
Číslo registrácie:
 • 96/251/92-C
Identifikačné číslo lieku:
 • 91e44e1b-57d0-4b31-96c2-9d5ab8d0dc8c
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000064698

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Intramamálna suspenzia
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramammary use
  • Cattle (cow)
   • Meat and offal
    7
    day
   • Milk
    108
    hour

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Česko
Zodpovedný orgán:
 • USKVBL
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Intervet International B.V.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dotknuté členské štáty:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."