Przejdź do treści
Nafpenzal MC, Intramamární suspenze
 • BENZYLPENICILLIN
 • NAFCILINS
 • DIHIDROSTREPTOMICINS
 • Surrendered
Authorised in these countries:
 • Czechia

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
Nafpenzal MC, Intramamární suspenze
Numer pozwolenia / Moc :
 • Dostępne wyłącznie w English
  169.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Aplikator
 • Dostępne wyłącznie w English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Aplikator
 • Dostępne wyłącznie w English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Aplikator
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QJ51RC22
Numer pozwolenia:
 • 96/251/92-C
Numer identyfikacyjny produktu:
 • 91e44e1b-57d0-4b31-96c2-9d5ab8d0dc8c
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000064698

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Zawiesina dowymieniowa
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramammary use
  • Cattle (cow)
   • Meat and offal
    7
    day
   • Milk
    108
    hour

Dostępność

Opis pakietu:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Status pozwolenia:
Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • USKVBL
Podmiot odpowiedzialny:
 • Intervet International B.V.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Zainteresowane państwa członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."