KALIPROFEN LA 50 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo
 • CARPROFEN
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Slovenia

Product identification

Nazwa leku:
KALIPROFEN LA 50 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo
Numer pozwolenia:
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QM01AE91
Numer pozwolenia:
 • NP/V/0418/001
Numer identyfikacyjny produktu:
 • e313f515-0508-4199-9902-ccafb7030d0f
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000015489

Product details

Droga podania:
 • Podanie podskórne
 • Podanie dożylne
Postać farmaceutyczna:
 • Roztwór do wstrzykiwań
Okres karencji:
 • Cattle
  Meat and offal
  21
  day
  Milk
  0
  hour
 • Cattle
  Milk
  0
  hour
  Meat and offal
  21
  day
Opis pakietu:
Moc / Skład:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Availability

Data zmiany statusu dostępności:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Genera d.d.

Authorisation details

Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
 • 2000-6/2011
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • JAZMP
Podmiot odpowiedzialny:
 • Genera SI Podjetje Za Zastopanje In Trgovino d.o.o.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Zainteresowane państwa członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Documents

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000015489