Премини към основното съдържание
Acticarp 50 mg/ml, Solution for Injection
 • CARPROFEN
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Poland

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Acticarp 50 mg/ml, Solution for Injection
Acticarp 50 mg/ml Roztwór do wstrzykiwań
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QM01AE91
Номер на лиценза:
 • 2234
Идентификационен номер на продукта:
 • 8a21537c-7ebd-4a3f-9bf0-80f0bad1620d
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000036597

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Species grouped by route of administration:
 • Intravenous use
  • говеда
   • Milk
    0
    hour
   • Meat and offal
    21
    day
 • Subcutaneous use
  • говеда
   • Milk
    0
    hour
   • Meat and offal
    21
    day

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Laboratori Fundacio Dau
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • NL/V/0156/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Тази информация не е налична за този продукт.
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • URPL
Притежател на лиценза за употреба:
 • Ecuphar
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Additional information

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Documents

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."