Skip to main content
Veterinary Medicines

Aftovaxpur DOE (25) A24 Cruzeiro + A Turkey 14/98

Pooblaščeno
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype A, strain A24 Cruzeiro, Inactivated
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype A, strain Turkey 14/98, Inactivated

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
Aftovaxpur DOE (25) A24 Cruzeiro + A Turkey 14/98
Učinkovina:
Pot uporabe:
 • intramuskularna uporaba
 • Subkutana uporaba

Podatki o zdravilu

Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  Presentation_strength:≥ 6 PD50 Reference:Hse Index:0
 • Na voljo samo v English
  Presentation_strength:≥ 6 PD50 Index:11
Farmacevtska oblika:
 • Emulzija za injiciranje
Withdrawal period by route of administration:
 • intramuskularna uporaba
  • govedo
   • Not applicable
    0
    day
  • Sheep
   • Not applicable
    0
    day
  • Pig
   • Not applicable
    0
    day
 • Subkutana uporaba
  • govedo
   • Not applicable
    0
    day
  • Sheep
   • Not applicable
    0
    day
  • Pig
   • Not applicable
    0
    day
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QI02AA04
Status dovoljenja:
 • Valid
Authorised in:
Opis ovojnine:

Dodatne informacije

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Marketing authorisation date:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Pristojni organ:
 • European Commission
Številka dovoljenja :
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Datum spremembe statusa dovoljenja:

Dokumenti

Combined File of all Documents

slovenščina (PDF)
Published on: 19/03/2024
Prenesi
Bulgarian (PDF)
Published on: 19/03/2024
Croatian (PDF)
Published on: 19/03/2024
Czech (PDF)
Published on: 19/03/2024
Danish (PDF)
Published on: 19/03/2024
Dutch (PDF)
Published on: 19/03/2024
English (PDF)
Published on: 19/03/2024
Estonian (PDF)
Published on: 19/03/2024
Finnish (PDF)
Published on: 19/03/2024
French (PDF)
Published on: 19/03/2024
German (PDF)
Published on: 19/03/2024
Greek (PDF)
Published on: 19/03/2024
Hungarian (PDF)
Published on: 19/03/2024
Icelandic (PDF)
Published on: 19/03/2024
Italian (PDF)
Published on: 19/03/2024
Latvian (PDF)
Published on: 19/03/2024
Lithuanian (PDF)
Published on: 19/03/2024
Maltese (PDF)
Published on: 19/03/2024
Norwegian (PDF)
Published on: 19/03/2024
Polish (PDF)
Published on: 19/03/2024
Portuguese (PDF)
Published on: 19/03/2024
Romanian (PDF)
Published on: 19/03/2024
Slovak (PDF)
Published on: 19/03/2024
Spanish (PDF)
Published on: 19/03/2024
Swedish (PDF)
Published on: 19/03/2024

ema-puar-aftovaxpur-v-2292-var-ii-0009-en.pdf

English (PDF)
Published on: 17/03/2023
Prenesi

ema-puar-aftovaxpur-v-2292-par-en.pdf

English (PDF)
Published on: 6/02/2023
Prenesi

ema-puar-aftovaxpur-v-2292-var-ii-0001-en.pdf

English (PDF)
Published on: 6/02/2023
Prenesi
Kako koristna je bila ta stran?:
No votes yet
Prosimo, da ne vključite nobenih osebnih podatkov, kot so vaše ime ali kontaktni podatki. Če to storite, se strinjate z obdelavo teh podatkov v skladu z Izjavo o zasebnosti EMA v zvezi z zahtevami po informacijah ali dostopu do dokumentov. Če želite odgovor EMA, namesto tega pošljite vprašanje EMA.