Przejdź do treści
Veterinary Medicines

HatchPak Avinew

Upoważniony
 • Newcastle disease virus, strain VG/GA, Live

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
HatchPak Avinew
Hatchpak Avinew Diepgevroren suspensie voor vernevelsuspensie
Hatchpak Avinew Suspension congelée pour suspension pour inhalation par nébuliseur
Hatchpak Avinew Gefrorene Suspension zur Suspension für einen Vernebler
Numer pozwolenia:
Docelowe gatunki zwierząt:
Droga podania:

Szczegóły produktu

Numer pozwolenia / Moc :
 • Dostępne wyłącznie w Angielski
  5.50
  log 10 50% embryo infective dose
  /
  1.00
  Dose
Postać farmaceutyczna:
 • Zawiesina do nebulizacji
Withdrawal period by route of administration:
 • Coarse spray
  • Chicken (one day-old chick)
   • Meat and offal
    0
    day
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QI01AD06
Status pozwolenia:
 • Valid
Opis pakietu:

Informacje dodatkowe

Entitlement type:
Podmiot odpowiedzialny:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A.
Marketing authorisation date:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Organ odpowiedzialny:
 • Federal Agency For Medicines And Health Products
Numer pozwolenia:
 • BE-V320013
Data zmiany statusu pozwolenia:
Referencyjne państwo członkowskie:
Numer procedury:
 • HU/V/105/001
Zainteresowane państwa członkowskie:

Dokumenty

Charakterystyka produktu leczniczego

Ten dokument nie istnieje w tym języku (polski). Możesz go znaleźć w innym języku poniżej.
Dutch (PDF)
Opublikowane na: 22/03/2022
French (PDF)
Opublikowane na: 22/03/2022

Ulotka dla pacjenta

Ten dokument nie istnieje w tym języku (polski). Możesz go znaleźć w innym języku poniżej.
Dutch (PDF)
Opublikowane na: 22/03/2022
French (PDF)
Opublikowane na: 22/03/2022
German (PDF)
Opublikowane na: 22/03/2022
Jak przydatna była ta strona?:
No votes yet
Proszę nie podawać żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko ani dane kontaktowe. Jeśli tak, wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności EMA dotyczącym żądań informacji lub dostępu do dokumentów. Jeśli chcesz uzyskać odpowiedź od EMA, zamiast tego wyślij pytanie do EMA.