Přejít k hlavnímu obsahu
Rabisin vet. Injektionsvätska, suspension
 • Inaktivēts trakumsērgas vīruss, celms G52
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Švédsko

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
Rabisin vet. Injektionsvätska, suspension
Léčivá látka a síla:
 • K dispozici pouze v English
  1.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  Dose
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QI07AA02
Registrační číslo:
 • 23805
Identifikační číslo přípravku:
 • cd1736f3-294b-4073-a776-d2b8f68e1948
Stálé identifikační číslo:
 • 600000053500

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Injekční suspenze
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Ovce
   • Milk
    no withdrawal period
   • Maso
    no withdrawal period
  • Pes
  • Kůň
   • Milk
    no withdrawal period
   • Maso
    no withdrawal period
  • Kočka
  • Skot
   • Milk
    no withdrawal period
   • Maso
    no withdrawal period
 • Subcutaneous use
  • Ovce
   • Milk
    no withdrawal period
   • Maso
    no withdrawal period
  • Pes
  • Kůň
   • Milk
    no withdrawal period
   • Maso
    no withdrawal period
  • Kočka
  • Skot
   • Milk
    no withdrawal period
   • Maso
    no withdrawal period

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Švédsko
Odpovědný orgán:
 • Medical Products Agency
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."