Přejít k hlavnímu obsahu
ABCEDYL GA
 • Pyrogenium 7 CH
 • Myristica sebifera 3 CH
 • Atropa belladonna 5 CH
 • Echinacea angustifolia 3 CH
 • Calcium sulfuricum C7
 • Silicea 7 CH
 • Hepar sulfuris 7 CH
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Francie

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
ABCEDYL GA
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QV03AX
Registrační číslo:
 • FR/V/2653261 5/2012
Identifikační číslo přípravku:
 • e324684c-0901-44cd-80d2-97ed063c7315
Stálé identifikační číslo:
 • 600000039921

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Perorální roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Skot
  • Drůbež
  • Prase
  • Ovce
  • Králík
  • Equid
  • Koza

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Boiron
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Francie
Odpovědný orgán:
 • ANSES
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Boiron
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."