Премини към основното съдържание
Adrilan 1 mg/ml solução injectável
 • ADRENALINE
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Adrilan 1 mg/ml solução injectável
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QR03AA01
Номер на лиценза:
 • 51322
Идентификационен номер на продукта:
 • c9ecbd31-82c8-4a9f-b231-85939b565318
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000099266

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • куче
   • Meat and offal
    0
    day
  • кон
   • Meat and offal
    0
    day
  • говеда
   • Meat and offal, milk
    0
    day
  • овца
   • Meat and offal, milk
    0
    day
 • Intravenous use
  • куче
   • Meat and offal
    0
    day
  • котка
   • Meat and offal
    0
    day
  • кон
   • Meat and offal
    0
    day
  • говеда
   • Meat and offal, milk
    0
    day
  • овца
   • Meat and offal, milk
    0
    day
  • декоративна птица
   • Meat and offal
    0
    day
 • Intracardiac use
  • куче
   • Meat and offal
    0
    day
  • котка
   • Meat and offal
    0
    day
  • декоративна птица
   • Meat and offal
    0
    day
 • Subcutaneous use
  • куче
   • Meat and offal
    0
    day
  • котка
   • Meat and offal
    0
    day
  • говеда
   • Meat and offal, milk
    0
    day
  • кон
   • Meat and offal
    0
    day
  • овца
   • Meat and offal, milk
    0
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Labesfal Laboratorios Almiro S.A.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • DGAV
Притежател на лиценза за употреба:
 • Medinfar Serological Products And Equipment S.A.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."