Skip to main content
Veterinary Medicines

Rabadrop, Oral suspension

Authorised
 • Trakumsērgas vīruss, celms SAD, Dzīvs

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
Rabadrop, Oral suspension
RABADROP, oraalisuspensio
Učinkovina:
Pot uporabe:
 • Peroralna uporaba

Podatki o zdravilu

Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  8.50
  log10 tissue culture infective dose 50
  /
  1.00
  Dose
Farmacevtska oblika:
 • Peroralna suspenzija
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Fox
  • rakunasti pes
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QI07BD
Status dovoljenja:
 • Valid
Authorised in:
 • Finland
Opis ovojnine:

Dodatne informacije

Entitlement type:
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Bioveta a.s.
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Bioveta a.s.
Pristojni organ:
 • Finnish Medicines Agency
Številka dovoljenja :
 • 36128
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Številka postopka:
 • CZ/V/0149/001
Zadevne države članice:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."