Skip to main content
Veterinary Medicines

Rabadrop, Oral suspension

Pooblaščeno
 • Rabies virus, strain SAD, Live

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
Rabadrop, Oral suspension
RABADROP, oraalisuspensio
Učinkovina:
Pot uporabe:
 • Peroralna uporaba

Podatki o zdravilu

Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  8.50
  log10 tissue culture infective dose 50
  /
  1.00
  Dose
Farmacevtska oblika:
 • Peroralna suspenzija
Withdrawal period by route of administration:
 • Peroralna uporaba
  • Fox
  • rakunasti pes
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QI07BD
Status dovoljenja:
 • Valid
Opis ovojnine:

Dodatne informacije

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Bioveta a.s.
Marketing authorisation date:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Bioveta a.s.
Pristojni organ:
 • Finnish Medicines Agency
Številka dovoljenja :
 • 36128
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Številka postopka:
 • CZ/V/0149/001
Zadevne države članice:
Kako koristna je bila ta stran?:
No votes yet
Prosimo, da ne vključite nobenih osebnih podatkov, kot so vaše ime ali kontaktni podatki. Če to storite, se strinjate z obdelavo teh podatkov v skladu z Izjavo o zasebnosti EMA v zvezi z zahtevami po informacijah ali dostopu do dokumentov. Če želite odgovor EMA, namesto tega pošljite vprašanje EMA.