Přejít k hlavnímu obsahu
AAGENT, 50 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για μοσχάρια και χοιρίδια στον πρώτο μήνα ζωής
 • Gentamicīns
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Kypr

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
AAGENT, 50 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για μοσχάρια και χοιρίδια στον πρώτο μήνα ζωής
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QJ01GB03
Registrační číslo:
 • 12314
Identifikační číslo přípravku:
 • a1a606d0-ed79-4afa-8359-83e7e06a73d8
Stálé identifikační číslo:
 • 600000095747

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Injekční roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Skot (tele)
  • Prase (sele)
   • Maso
    66
    day
 • Intravenous use
  • Skot (tele)
   • Maso
    103
    day
  • Prase (sele)
   • Maso
    66
    day

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Fatro S.p.A.
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Kypr
Odpovědný orgán:
 • Ministry Of Agriculture Rural Development And Environment
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Fatro S.p.A.
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."