Премини към основното съдържание
Pana Veyxal Salbe
 • Papaīns
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Germany

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Pana Veyxal Salbe
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  27.75
  FIP
  /
  10.00
  gram(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QD03BA
Номер на лиценза:
 • 6383233.00.00
Идентификационен номер на продукта:
 • eec133d6-3016-4bab-9e0c-2363653e706a
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000078403

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Маз
Withdrawal period by route of administration:
 • Cutaneous use
  • говеда
   • Milk
    0
    day
   • Meat and offal
    0
    day
  • свиня
   • Meat and offal
    0
    day
  • овца
   • Meat and offal
    0
    day
   • Milk
    0
    day
  • коза
   • Milk
    0
    day
   • Meat and offal
    0
    day
  • кон
   • Milk
    0
    day
   • Meat and offal
    0
    day
  • куче
  • котка

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на Deutsch
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Veyx Pharma GmbH
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 1383233
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • BVL
Притежател на лиценза за употреба:
 • Veyx Pharma GmbH
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."