Skočiť na hlavný obsah
Veterinary Medicines

Rabisin Glikoproteiny wirusa wścieklizny nie mniej niż 1IU Zawiesina do wstrzykiwań

Authorised
 • Trakumsērgas vīruss, Inaktivēts

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  1.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  international unit(s)
Lieková forma:
 • Injekčná suspenzia
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Cat
  • Cattle
  • Ferret
  • Sheep
  • Dog
  • Horse
 • Subcutaneous use
  • Cat
  • Cattle
  • Ferret
  • Sheep
  • Dog
  • Horse
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QI02X
Stav registrácie:
 • Valid
Authorised in:
 • Poľsko
Opis balenia:

Ďalšie informácie

Typ postupu registrácie:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Schvaľujúca krajina:
 • Poľsko
Zodpovedný orgán:
 • URPL
Číslo registrácie:
 • 0537
Dátum zmeny stavu registrácie:

Dokumenty

Označenie obalu

Published:
Polish (PDF)
Download

Písomná informácia pre používateľa

Published:
Polish (PDF)
Download

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Published:
Polish (PDF)
Download
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."