Skočiť na hlavný obsah
Rabisin Glikoproteiny wirusa wścieklizny nie mniej niż 1IU Zawiesina do wstrzykiwań
 • Trakumsērgas vīruss, Inaktivēts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Poľsko

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Rabisin Glikoproteiny wirusa wścieklizny nie mniej niż 1IU Zawiesina do wstrzykiwań
Účinná látka a sila:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QI02X
Číslo registrácie:
 • 0537
Identifikačné číslo lieku:
 • 97c6541c-e152-4b64-93e7-edaccf15b268
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000059549

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Injekčná suspenzia
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Cat
  • Cattle
  • Ferret
  • Sheep
  • Dog
  • Horse
 • Subcutaneous use
  • Cat
  • Cattle
  • Ferret
  • Sheep
  • Dog
  • Horse

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Poľsko
Zodpovedný orgán:
 • URPL
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dotknuté členské štáty:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."