Přejít k hlavnímu obsahu
Rabisin Glikoproteiny wirusa wścieklizny nie mniej niż 1IU Zawiesina do wstrzykiwań
 • Trakumsērgas vīruss, Inaktivēts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Polsko

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
Rabisin Glikoproteiny wirusa wścieklizny nie mniej niż 1IU Zawiesina do wstrzykiwań
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QI02X
Registrační číslo:
 • 0537
Identifikační číslo přípravku:
 • 97c6541c-e152-4b64-93e7-edaccf15b268
Stálé identifikační číslo:
 • 600000059549

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Injekční suspenze
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Kočka
  • Skot
  • Fretka
  • Ovce
  • Pes
  • Kůň
 • Subcutaneous use
  • Kočka
  • Skot
  • Fretka
  • Ovce
  • Pes
  • Kůň

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Merial
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Polsko
Odpovědný orgán:
 • URPL
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."