Przejdź do treści
Rabisin Glikoproteiny wirusa wścieklizny nie mniej niż 1IU Zawiesina do wstrzykiwań
 • Trakumsērgas vīruss, Inaktivēts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Poland

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
Rabisin Glikoproteiny wirusa wścieklizny nie mniej niż 1IU Zawiesina do wstrzykiwań
Numer pozwolenia / Moc :
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QI02X
Numer pozwolenia:
 • 0537
Numer identyfikacyjny produktu:
 • 97c6541c-e152-4b64-93e7-edaccf15b268
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000059549

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Zawiesina do wstrzykiwań
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Cat
  • Cattle
  • Ferret
  • Sheep
  • Dog
  • Horse
 • Subcutaneous use
  • Cat
  • Cattle
  • Ferret
  • Sheep
  • Dog
  • Horse

Dostępność

Opis pakietu:
 • Fiolki ze szkła typu I 10 sztuk dla opakowań jednodawkowych
 • Fiolki ze szkła typu I 100 sztuk dla opakowań jednodawkowych
 • Fiolki ze szkła typu 1 sztuka II dla opakowań 10-dawkowych
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Status pozwolenia:
Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • URPL
Podmiot odpowiedzialny:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Zainteresowane państwa członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."