Przejdź do treści
Gabbrostim, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni i świń
 • Alfaprostol
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Poland

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
Gabbrostim, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni i świń
Numer pozwolenia / Moc :
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QG02C
Numer pozwolenia:
 • 0659
Numer identyfikacyjny produktu:
 • a573ad3f-95e4-495e-95eb-5fffc35804d4
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000056059

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Roztwór do wstrzykiwań
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Pig
   • Meat and offal
    0
    day
  • Cattle
   • Meat and offal
    0
    day
  • Horse
   • Meat and offal
    0
    day

Dostępność

Opis pakietu:
 • Butelki ze szkła (szkło typ I) o pojemności 50 ml
 • Butelki ze szkła (szkło typ I) o pojemności 20 ml
 • Butelki ze szkła (szkło typ I) o pojemności 4 ml
 • Butelki ze szkła (szkło typ I) o pojemności 4 ml
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Ceva Sante Animale
 • Vetem S.p.A.
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Status pozwolenia:
Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • Office For Registration Of Medicinal Products Medical Devices And Biocidal Products
Podmiot odpowiedzialny:
 • Ceva Salute Animale S.p.A.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Zainteresowane państwa członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
Average: 1 (3 votes)
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."