Přejít k hlavnímu obsahu
Gabbrostim, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni i świń
 • Alfaprostol
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Polsko

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
Gabbrostim, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni i świń
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QG02C
Registrační číslo:
 • 0659
Identifikační číslo přípravku:
 • a573ad3f-95e4-495e-95eb-5fffc35804d4
Stálé identifikační číslo:
 • 600000056059

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Injekční roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Prase
   • Maso
    0
    day
  • Skot
   • Maso
    0
    day
  • Kůň
   • Maso
    0
    day

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Ceva Sante Animale
 • Vetem S.p.A.
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Polsko
Odpovědný orgán:
 • Office For Registration Of Medicinal Products Medical Devices And Biocidal Products
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Ceva Salute Animale S.p.A.
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
Average: 1 (3 votes)
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."