Przejdź do treści
PANACUR 25 mg/ml SUSPENSION ORAL
 • Fenbendazols
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Spain

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
PANACUR 25 mg/ml SUSPENSION ORAL
Numer pozwolenia / Moc :
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QP52AC13
Numer pozwolenia:
 • 693 ESP
Numer identyfikacyjny produktu:
 • 9bf6d6bf-3d43-4240-8273-68126c4bbb0e
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000054838

Szczegóły produktu

Postać farmaceutyczna:
 • Zawiesina doustna
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Sheep
   • Meat and offal
    16
    day
   • Milk
    no withdrawal period

Dostępność

Opis pakietu:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Intervet Productions S.A.
Source wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Destination wholesaler:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Dane dotyczące pozwolenia

Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
 • 693 ESP
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • (AEMPS)
Podmiot odpowiedzialny:
 • Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Zainteresowane państwa członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Informacje dodatkowe

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."