Přejít k hlavnímu obsahu
Aftovaxpur DOE (49) O1 BFS + A24 Cruzeiro + Asia1 Shamir
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype O, strain …
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype A, strain …
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype Asia 1, st…
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Dánsko
 • Irsko
 • Rakousko
 • Belgie
 • Bulharsko
 • Kypr
 • Česko
 • Německo
 • Estonia
 • Španelsko
 • Finsko
 • Francie
 • Řecko
 • Chorvatsko
 • Maďarsko
 • Iceland
 • Itálie
 • Lichtenštejnsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Lotyšsko
 • Malta
 • Nizozemsko
 • Norsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Švédsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • United Kingdom (Northern Ireland)

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
Aftovaxpur DOE (49) O1 BFS + A24 Cruzeiro + Asia1 Shamir
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QI02AA04
Registrační číslo:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikační číslo přípravku:
 • C8038B1A-B0B9-A912-E053-6B2A10AC5553
Stálé identifikační číslo:
 • 600000000332

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Injekční emulze
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Skot
   • Not applicable
    0
    day
  • Ovce
   • Not applicable
    0
    day
  • Prase
   • Not applicable
    0
    day
 • Subcutaneous use
  • Skot
   • Not applicable
    0
    day
  • Ovce
   • Not applicable
    0
    day
  • Prase
   • Not applicable
    0
    day

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • EMEA/V/C/002292
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Odpovědný orgán:
 • European Commission
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."