Премини към основното съдържание
Nafpenzal T - Salbe zur intramammären Anwendung für Rinder
 • DIHYDROSTREPTOMYCIN SULPHATE
 • Benzilpenicilīna prokaīna sāls monohidrāts
 • Nafcillin sodium monohydrate
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Austria

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Nafpenzal T - Salbe zur intramammären Anwendung für Rinder
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  125.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Спринцовка
 • Налично само на English
  300.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Спринцовка
 • Налично само на English
  109.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Спринцовка
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ51RC22
Номер на лиценза:
 • 17427
Идентификационен номер на продукта:
 • 761d9984-f22e-4122-9cd2-3688bc7aa80a
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000083561

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Интрамамарна маз
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramammary use
  • крава в сухостоен период
   • Meat and offal
    14
    day

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на Deutsch
 • Налично само на Deutsch
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Intervet International B.V.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • -
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Austrian Agency For Health And Food Safety Limited
Притежател на лиценза за употреба:
 • Intervet Ges.m.b.H.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."