Hoppa till huvudinnehåll
Veterinary Medicines

CADOREX 300 mg/ml Solution for injection for cattle, pigs and sheep

Authorised
 • Florfenicol

Produktbeteckning

Läkemedlets namn:
CADOREX 300 mg/ml Solution for injection for cattle, pigs and sheep
CADOREX 300 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS OVINS ET PORCINS
Aktiv substans:
 • Finns tillgänglig endast på English
Djurslag:
 • Nöt
 • Får
 • Svin
Administreringsväg:
 • Intramuskulär användning
 • Subkutan användning

Ytterligare information om produkten

Aktiv substans / Styrka :
 • Finns tillgänglig endast på English
  300.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Läkemedelsform:
 • Injektionsvätska, lösning
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Nöt
   • Meat and offal
    no withdrawal period
   • Milk
    no withdrawal period
  • Får
   • Meat and offal
    no withdrawal period
   • Milk
    no withdrawal period
  • Svin
   • Meat and offal
    no withdrawal period
 • Subcutaneous use
  • Nöt
   • Meat and offal
    no withdrawal period
   • Milk
    no withdrawal period
  • Får
   • Meat and offal
    no withdrawal period
   • Milk
    no withdrawal period
  • Svin
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):
 • QJ01BA90
Godkännandestatus:
 • Godkänd
Authorised in:
 • Frankrike
Beskrivning av förpackning:
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English

Ytterligare information

Entitlement type:
 • Försäljningstillstånd
Innehavare av godkännande för försäljning:
 • Livisto Int'l S.L.
Marketing authorisation date:
Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:
 • Industrial Veterinaria S.A.
 • Animedica GmbH
Ansvarig myndighet:
 • National Veterinary Medicines Agency
Godkännandenummer:
 • FR/V/2669597 8/2017
Datum för ändring av godkännandestatus:
Referensmedlemsstat:
 • Spanien
Förfarandenummer:
 • ES/V/0246/001
Berörda medlemsstater:
 • Österrike
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Kroatien
 • Cypern
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Grekland
 • Ungern
 • Irland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Storbritannien (Nordirland)

Dokument

Bipacksedel och märkning

Det här dokumentet finns inte på detta språk (svenska). Du kan hitta det på ett annat språk nedan.
French (PDF)
Publicerad på: 25/01/2023

Produktresumé

Det här dokumentet finns inte på detta språk (svenska). Du kan hitta det på ett annat språk nedan.
English (PDF)
Publicerad på: 22/12/2023
French (PDF)
Publicerad på: 25/01/2023

Bipacksedel

Det här dokumentet finns inte på detta språk (svenska). Du kan hitta det på ett annat språk nedan.
English (PDF)
Publicerad på: 22/12/2023

Märkningstext

Det här dokumentet finns inte på detta språk (svenska). Du kan hitta det på ett annat språk nedan.
English (PDF)
Publicerad på: 22/12/2023

eu-PUAR-esv0246001-dcp-cadorex-300-mg-ml-solution-for-injection-for-cattle--pigs-and-sheep-en.pdf

English (PDF)
Publicerad på: 22/12/2023
Ladda ner
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."