Přejít k hlavnímu obsahu
CADOREX 300 mg/ml Solution for injection for cattle, pigs and sheep
 • Florfenikols
 • Valid
Authorised in these countries:
 • European Union
 • Francie

Identifikace přípravku

Název léčivého přípravku:
CADOREX 300 mg/ml Solution for injection for cattle, pigs and sheep
CADOREX 300 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS OVINS ET PORCINS
Léčivá látka a síla:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QJ01BA90
Registrační číslo:
 • FR/V/2669597 8/2017
Identifikační číslo přípravku:
 • 797566fc-f3d3-4081-92e6-103735b3008f
Stálé identifikační číslo:
 • 600000039695

Údaje o přípravku

Léková forma:
 • Injekční roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Skot
   • Maso
    no withdrawal period
   • Mléko
    no withdrawal period
  • Ovce
   • Maso
    no withdrawal period
   • Mléko
    no withdrawal period
  • Prase
   • Maso
    no withdrawal period
 • Subcutaneous use
  • Skot
   • Maso
    no withdrawal period
   • Mléko
    no withdrawal period
  • Ovce
   • Maso
    no withdrawal period
   • Mléko
    no withdrawal period
  • Prase

Dostupnost

Popis balení:
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Industrial Veterinaria S.A.
 • Animedica GmbH
Source wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Destination wholesaler:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Údaje o registraci

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • ES/V/0246/001
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Francie
Odpovědný orgán:
 • ANSES
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Livisto Int'l S.L.
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
 • Španelsko
Dotčený členský stát:
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Další informace

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."