Adrenaline, 1 mg/ml oplossing voor injectie
 • Adrenalin
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Netherlands

Product identification

Ime zdravila:
Adrenaline, 1 mg/ml oplossing voor injectie
Učinkovina:
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QC01CA24
Številka dovoljenja :
 • REG NL 4756
Identifikacijska številka zdravila:
 • cdd3248d-5a08-448c-9f1f-3a457753def1
Stalna identifikacijska številka:
 • 600000067598

Product details

Pot uporabe:
 • intramuskularna uporaba
 • Intravenska uporaba
 • Subkutana uporaba
Farmacevtska oblika:
 • Raztopina za injiciranje
Karenca:
 • govedo
  Milk
  no withdrawal period
  Meat and offal
  1
  day
 • Sheep
  Milk
  no withdrawal period
  Meat and offal
  1
  day
 • Horse
  Meat and offal
  1
  day
 • Pig
  Meat and offal
  1
  day
 • govedo
  Milk
  no withdrawal period
  Meat and offal
  1
  day
 • Horse
  Meat and offal
  1
  day
 • govedo
  Milk
  no withdrawal period
  Meat and offal
  1
  day
 • Sheep
  Milk
  no withdrawal period
  Meat and offal
  1
  day
 • Horse
  Meat and offal
  1
  day
 • Pig
  Meat and offal
  1
  day
Opis ovojnine:
Jakost / Sestava:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Availability

Datum spremembe statusa razpoložljivosti:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Kela Kempisch Laboratorium Kela Laboratoria

Authorisation details

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Številka postopka:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Pristojni organ:
 • MEB
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Alfasan Nederland B.V.
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Referenčna država članica:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Zadevne države članice:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka referenčnega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka izvornega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Documents

Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000067598