Skip to main content
CZV REV-1
 • Brucella melitensis, souche REV 1, Vivant
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Spain

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
CZV REV-1
Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  9.00
  Colony forming unit
  /
  1.00
  millilitre(s)
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QI04AE
Številka dovoljenja :
 • 2292 ESP
Identifikacijska številka zdravila:
 • 2a687d94-b9e2-4f30-90c7-110078b5cbfb
Stalna identifikacijska številka:
 • 600000055282

Podatki o zdravilu

Farmacevtska oblika:
 • Liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • Sheep
   • Meat and offal
    0
    day
  • Goat
   • Meat and offal
    0
    day

Razpoložljivost

Opis ovojnine:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Cz Vaccines S.A.U.
Source wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Destination wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Podatki o dovoljenju za promet

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Številka postopka:
 • 2292 ESP
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Pristojni organ:
 • (AEMPS)
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • CZ Vaccines S.A.U.
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Referenčna država članica:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Zadevne države članice:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka referenčnega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka izvornega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Dodatne informacije

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenti

Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."