Премини към основното съдържание
CZV REV-1
 • Brucella melitensis, souche REV 1, Vivant
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Spain

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
CZV REV-1
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  9.00
  Colony forming unit
  /
  1.00
  millilitre(s)
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QI04AE
Номер на лиценза:
 • 2292 ESP
Идентификационен номер на продукта:
 • 2a687d94-b9e2-4f30-90c7-110078b5cbfb
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000055282

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • овца
   • Meat and offal
    0
    day
  • коза
   • Meat and offal
    0
    day

Наличност

Описание на опаковката:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Cz Vaccines S.A.U.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • 2292 ESP
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • (AEMPS)
Притежател на лиценза за употреба:
 • CZ Vaccines S.A.U.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Допълнителна информация

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Документи

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."