Skočiť na hlavný obsah
CZV REV-1
 • Brucella melitensis, souche REV 1, Vivant
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Španielsko

Identifikácia lieku

Názov lieku:
CZV REV-1
Účinná látka a sila:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QI04AE
Číslo registrácie:
 • 2292 ESP
Identifikačné číslo lieku:
 • 2a687d94-b9e2-4f30-90c7-110078b5cbfb
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000055282

Podrobnosti o lieku

Lieková forma:
 • Lyofilizát a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • Sheep
   • Meat and offal
    0
    day
  • Goat
   • Meat and offal
    0
    day

Dostupnosť

Opis balenia:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • CZ Vaccines S.A.U.
Source wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Destination wholesaler:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Podrobné informácie o registrácii

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • 2292 ESP
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Španielsko
Zodpovedný orgán:
 • The Spanish Agency Of Medicines And Medical Devices
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • CZ Vaccines S.A.U.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dotknuté členské štáty:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."