Przejdź do treści
Veterinary Medicines

CZV REV-1

Upoważniony
 • Brucella melitensis, strain REV 1, Live

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
CZV REV-1
Numer pozwolenia:
Droga podania:
 • Podanie podskórne

Szczegóły produktu

Numer pozwolenia / Moc :
 • Dostępne wyłącznie w Angielski
  9.00
  Colony forming unit
  /
  1.00
  millilitre(s)
Postać farmaceutyczna:
 • Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Withdrawal period by route of administration:
 • Podanie podskórne
  • Sheep
   • Meat and offal
    0
    day
  • Goat
   • Meat and offal
    0
    day
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QI04AE
Status pozwolenia:
 • Valid
Available in:
 • Spain
Opis pakietu:

Informacje dodatkowe

Entitlement type:
Podmiot odpowiedzialny:
 • CZ Vaccines S.A.U.
Marketing authorisation date:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Cz Veterinaria S.A.
Organ odpowiedzialny:
 • Spanish Agency For Medicines And Health Products
Numer pozwolenia:
 • 2292 ESP
Data zmiany statusu pozwolenia:

Dokumenty

Charakterystyka produktu leczniczego

Ten dokument nie istnieje w tym języku (polski). Możesz go znaleźć w innym języku poniżej.
Spanish (PDF)
Published on: 9/11/2022

Ulotka dla pacjenta

Ten dokument nie istnieje w tym języku (polski). Możesz go znaleźć w innym języku poniżej.
Spanish (PDF)
Published on: 9/11/2022

oznakowanie opakowań

Ten dokument nie istnieje w tym języku (polski). Możesz go znaleźć w innym języku poniżej.
Spanish (PDF)
Published on: 9/11/2022
Jak przydatna była ta strona?:
No votes yet
Proszę nie podawać żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko ani dane kontaktowe. Jeśli tak, wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności EMA dotyczącym żądań informacji lub dostępu do dokumentów. Jeśli chcesz uzyskać odpowiedź od EMA, zamiast tego wyślij pytanie do EMA.