Skip to main content
M+PAC
 • Mycoplasma hyopneumoniae, Inaktivētas
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Austria
 • Belgium
 • Cyprus
 • Czechia
 • Germany
 • Denmark
 • Estonia
 • Greece
 • Spain
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Luxembourg
 • Lithuania
 • Poland
 • Portugal
 • Sweden
 • Slovakia
 • Slovenia
 • United Kingdom (Northern Ireland)
 • Hungary

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
M+PAC
M + PAC Emulsie voor injectie
M + PAC Emulsion injectable
M + PAC Emulsion zur Injektion
Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  1.47
  relative unit(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QI09AB13
Številka dovoljenja :
 • BE-V277243 BE-V467582
Identifikacijska številka zdravila:
 • da5ad18a-963b-475e-bfd6-62106de64e5d
Stalna identifikacijska številka:
 • 600000041712

Podatki o zdravilu

Farmacevtska oblika:
 • Emulzija za injiciranje
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Pig

Razpoložljivost

Opis ovojnine:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Burgwedel Biotech GmbH
Source wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Destination wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Podatki o dovoljenju za promet

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Številka postopka:
 • HU/V/0140/001
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Pristojni organ:
 • FAMHP
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Intervet International B.V.
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Zadevne države članice:
Oznaka referenčnega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka izvornega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Dodatne informacije

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenti

Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."