Skočiť na hlavný obsah
Veterinary Medicines

Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml solution for infusion for cattle

Authorised
 • Kalcija glikonāta monohidrāts
 • Magnesiumchlorid-Hexahydrat

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml Solution pour perfusion
Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml Oplossing voor infusie
Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml Infusionslösung
Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml solution for infusion for cattle
Účinná látka:
Cesta podania:

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  240.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • Dostupné len v English
  126.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Lieková forma:
 • Koncentrát na infúzny roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Solution for infusion
  • Cattle
   • Meat and offal
    no withdrawal period
   • Milk
    no withdrawal period
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QA12AX
Stav registrácie:
 • Valid
Authorised in:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Opis balenia:

Ďalšie informácie

Entitlement type:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Alfasan Nederland B.V.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Alfasan Nederland B.V.
 • Bela-Pharm GmbH & Co. KG
Schvaľujúca krajina:
 • Belgicko
Zodpovedný orgán:
 • Federal Agency For Medicines And Health Products
Číslo registrácie:
 • BE-V660952
Dátum zmeny stavu registrácie:
Referenčný členský štát:
 • Holandsko
Číslo postupu:
 • NL/V/0352/002/DC
Dotknuté členské štáty:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Chorvátsko
 • Cyprus
 • Česko
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Island
 • Írsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Švédsko

Dokumenty

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Published:
French (PDF)
Download

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Published:
Dutch (PDF)
Download

Písomná informácia pre používateľa

Published:
French (PDF)
Download

Písomná informácia pre používateľa

Published:
Dutch (PDF)
Download

Písomná informácia pre používateľa

Published:
German (PDF)
Download

Combined File of all Documents

Published:
English (PDF)
Download
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."