Премини към основното съдържание
Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml Solution pour perfusion
 • CALCIUM GLUCONATE MONOHYDRATE
 • MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE
 • Valid

Идентификация на продукта

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml Solution pour perfusion
Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml Oplossing voor infusie
Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml Infusionslösung
Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml solution for infusion for cattle
Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QA12AX
Номер на лиценза:
 • BE-V660952
Идентификационен номер на продукта:
 • aaa48c94-9c56-413e-a6b4-0052b1d865fa
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000091895

Информация за продукта

Фармацевтична форма:
 • Концентрат за инфузионен разтвор
Species grouped by route of administration:
 • Solution for infusion
  • говеда
   • Meat and offal
    no withdrawal period
   • Milk
    no withdrawal period

Наличност

Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Alfasan Nederland B.V.
Source wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.
Destination wholesaler:
Тази информация не е налична за този продукт.

Информация за лиценза

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • NL/V/0352/002/DC
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • FAMHP
Притежател на лиценза за употреба:
 • Alfasan Nederland B.V.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Additional information

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Documents

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."